הסיוע לתלמיד עם לקות בשמיעה


 תלמיד עם ליקוי בשמיעה, המוכר לפיקוח על תלמידים עם ליקוי שמיעה, במשרד החינוך, זכאי לקבל סיוע ממערכת החינוך על-מנת שיצמצם פערים שבינו לבין ילדים שומעים וימצה את מלוא הפוטנציאל שלו. הסיוע נקבע על פי קריטריונים הקבועים במערכת.

רצ"ב מכלול השירותים:
 
א.                          הכנה, הכשרה והדרכה לביה"ס המשלב את התלמיד
                              ובמידת הצורך גם הדרכה לתלמידי הכתה.

ב.                          הכשרת כתה אקוסטית בביה"ס.

ג.                          תכנית שילוב, בהתאם להחלטת וועדת השילוב.

ד.                          תוספת שיעורי עזר/קלינאית תקשורת.

ה.                          אבחונים שונים.

ו.                           התאמת תכניות ייחודיות לתלמידים עם ליקוי בשמיעה.

ז.                          התאמות בבחינות בית ספריות ובבחינות הבגרות.

ח.                          השאלת מכשירי הגברה.

ט.                          הדרכה ליווי וייעוץ להורים.תמיכה פרטנית

 זכויות עד גיל 18 

* ילד (0-18) עם ירידה בשמיעה של 45dB באוזן הטובה זכאי לגימלת ילד חירש

מטעם הביטוח הלאומי.

* משפחה לילד עם ירידה בשמיעה, המקבלת גימלת ילד חירש, זכאית להנחות בתשלום עבור התקנת טלפוןדמי שימוש ופעימות מונה.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להטבות הם:

1. טופס בקשה להקבלת הנחה (ניתן לקבל במשרדי "בזק").

2. תצלום תעודת זהות של ההורה, כולל הדף בו מופיעים פרטי הזהות של הילד לקוי השמיעה.

3. תצלום חשבון טלפון אחרון.

4. תצלום קיצבת ילד נכה.

את המסמכים הנ"ל יש לשלוח לאגף השיקום, משרד הרווחה, רחוב יד חרוצים 10, ירושלים.


* ילד הזקוק למכשירי שמיעה, זכאי להשתתפות כספית מטעם משרד הבריאות, אחת ל- 3 שנים, עבור שני מכשירי  שמיעה. סכום ההשתתפות ממשרד הבריאות: בהתאם לסוג המכשיר המותאם   ולגובה הכנסת ההורים. סכום ההשתתפות של משרד הבריאות: עד 75% מעלות המכשיר, עד לתקרה של 3,500 ש"ח למכשיר דיגיטלי ו- 3,000 ש"ח למכשיר אנלוגי.

* ילד עם ירידה בשמיעה זכאי לקבל השתתפות כספית ממשרד הבריאות לרכישת מערכת FM, אחת ל- 5 שנים. סכום ההשתתפות ממשרד הבריאות: 75% מעלות המערכת, עד לתקרה של 5,000 ש"ח.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה למשרד הבריאות הם:

1. אודיוגרמה עדכנית.

2. המלצה לרכישת המכשיר/ים מהמכון האודיולוגי.

3. אישור מרופא א.א.ג.

4. הצעת מחיר/קבלה מקורית על הרכישה.

5. אישורי הכנסות.

שתל קוכליארי לילדים כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים (המימון – לשתל אחד). למבוגרים – אושר בסל הבריאות מימון השתל למועמדים שהיתחרשו.


 * תלמיד עם ירידה בשמיעה זכאי לשעות עזר לימודיות ולטיפולי תקשורת ממשרד החינוך. מספר השיעורים נקבע ע"י צוות החינוך והשיקום במרכז "שמע", על פי הכללים המוכתבים ע"י משרד  החינוך.


* תלמיד עם ירידה בשמיעה זכאי להתאמות בבחינות הבגרות (אופי ההתאמות ייקבע על ידי צוות מרכז "שמע", בהתאם לכללי משרד החינוך).


* ניתן להיעזר במימון משרד החינוך להתאמות אקוסטיות של כיתות לימוד לתלמידים לקויי-שמיעה, הלומדים בשילוב אישי (לדוגמא: התקנת תקרה אקוסטית, ציפוי רצפה וקירות והצללת חלונות). צוות "שמע" מנחה את בית-הספר.


* אדם, מגיל 16 ומעלה, עם ירידה בשמיעה של 50dBו יותר באוזן הטובה, זכאי ל- 16 שעות שנתיות לתרגום/תמלול (בירידה של 70db ויותר מכך – יזכה ל- 45 שעות שנתיות), וכן להחזר חד-פעמי של מיסים ששולמו לרכישת פקס או מודם פקס.

* הורים לילד עם ירידה בשמיעה, הזקוק למסגרת לימוד מיוחדת, זכאים לנקודות זיכוי ממס-הכנסה.

* הורים לילד עם ירידה בשמיעה, הזכאים לגימלת ילד חירש, רשאים להגיש בקשה לרשות המקומית, לקבלת הנחה בתשלומי ארנונה.

פטור מתשלום אגרת הטלוויזיה, ניתן לאדם חירש מגיל 18 ומעלה.

* אדם עם ירידה בשמיעה, המוכר כנכה במוסד לבטל"א, זכאי לשיקום מקצועי מן הבטל"א עד למימון לימודים ונלוות, כולל לימודים לתואר ראשון.

* אדם מגיל 18 ומעלה עם ירידה בשמיעה של 70dB ויותר באוזן הטובה (הפגיעה בשמיעה מלידה ועד גיל 3 שנים), זכאי לדמי תקשורת ולסל תקשורת.

מהות דמי תקשורת: סכום כספי הנכנס מידי חודש לחשבון הבנק של הזכאי בסכום של 342 ש"ח בחודש לזכאי שעובד, ו- 311 ש"ח לחודש לזכאי שאינו עובד.

מהות סל תקשורת: החזר כספי על רכישת אביזרים ללקויי-שמיעה של עד 3,109 ש"ח. ההחזר יינתן אחת ל- 4 שנים, בהשתתפות עצמית של 10% לפחות מעלות האביזרים שנקנו.

* בחינה פסיכומטרית – המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עורך בחינה פסיכומטרית מותאמת בשני מועדים בשנה, מועד אפריל ומועד יולי. נבחנים עם ירידה בשמיעה, הדורשים בחינה בתנאים מיוחדים, צריכים להירשם ולצרף אל טופס ההרשמה אישור רפואי או איבחון המעידים על בעייתם. בדבר פרטים נוספים לפנות אל: המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 91260. טלפון: 02-6759555, פקס: 02-6759543. 

* כתוביות ושפת סימנים בשידורי טלוויזיה – יישום הכתוביות הינו הדרגתי. הוא היה אמור להתחיל בינואר 2006 עם 40% מהשידורים המוקלטים ו- 50% מהתוכניות המוקלטות שמשודרות בזמני צפיית שיא, ויגיע ל- 100% של השידורים בזמני צפיית שיא בשנת 2010. הכתוביות לתוכניות בשידור חי יחלו רק בינואר 2009 עם 25% מהשידורים ויגיע ל- 100% מהשידורים בינואר 2015. עם זאת, כבר משנת 2007 תהייה לפחות תוכנית חדשות מרכזית אחת ביום שתלווה בכתוביות בשידור חי.

למידע נוסף: 
אתר בטוח לאומי על זכויות אנשים עם לקות שמיעה
חוברת הסבר על גימלת ילד נכה 
טופס תביעה לקבלת גימלת ילד נכה   (כולל הנחיות)


Comments