סוגי אבחון וגורמים מאבחנים

סימנים מחשידים ללקות בשמיעה

הורים רבים עוברים שלב של היסוס והתלבטות לפני שהם פונים לאבחון שמיעה לילדם. הם אינם בטוחים שלילד אכן יש קשיים בשמיעה. אך אבחון ליקוי בשמיעה מוקדם ככל האפשר הוא צעד חשוב בדרך לשיקום ולטיפול מיטביים. ככל שהטיפול בילד יתחיל בגיל רך יותר, כך הסיכוי להפקת תועלת מרבית מתהליך השיקום ומהתוכנית החינוכית עולה. לפיכך במקרה של היסוס והתלבטות, מומלץ לפנות באופן מיידי לאבחון. סימנים מחשידים עשויים להיות: 

  • הילד שואל לעיתים קרובות: "מה?" 

  • אינו מגיב כאשר פונים אליו מהגב או ממרחק. 

  • הוגה צלילי דיבור מסוימים באופן משובש וקולט מילים חדשות בצורה משובשת. 

  • מתפקד טוב יותר במצבי תקשורת ישירה לעומת תקשורת בקבוצה ובתנאי רעש. 

  • תשובותיו כלליות, אינן מחייבות ולעיתים אינן לעניין. 

  • נראה מרוכז בפני הדובר לצורך קליטת המסר. 

  • נוטה להחמיץ מידע והודעות שנמסרו בעל פה. 

  • יש תחושה שהילד לא תמיד בעניינים.

  • מבקש סיוע מחברו לשולחן לשם הבנת הוראות המורה.

פנייה לאבחון ולטיפול

כאשר מתעורר חשש שהילד אינו שומע טוב אצל ההורים, בן משפחה, גננת או כל אדם אחר הנמצא בקרבת הילד, רצוי מאוד שההורים יפנו ללא דיחוי לרופא ילדים, לרופא אף אוזן גרון או למכון אודיולוגי לצורך בירור מצב השמיעה. לאחר איתור לקות השמיעה על ידי הגורמים הרפואיים, מומלץ לפנות לגורמים המטפלים בהתאם לגיל הילד:

סוגי אבחון 

אבחון אודיולוגי - נעשה במכון אודיולוגי על ידי אודיולוג. אודיולוגיה היא תורת השמיעה, העוסקת בחקר השמיעה, באבחון בעיות שמיעה ובטיפול בהן. האבחון נועד לבדוק אם לילד יש ירידה בשמיעה, מהי חומרת הירידה בשמיעה ומהם אפיוניה. בדיקות שמיעה הן בדיקות המעריכות את התפקוד השמיעתי של אדם בתגובה לגירויים של צלילים ו/או דיבור. ישנן בדיקות סינון וישנן בדיקות מעמיקות יותר. חלק מהבדיקות הן התנהגותיות (התלויות בתגובות התנהגותיות רצוניות של הנבדק) וחלקן בדיקות אובייקטיביות (שבהן מתקבלת תוצאה הנמדדת באמצעות מכשירי מדידה שונים). לאבחון זה לא נדרשת הכנה מיוחדת.

אבחון כישורי תקשורת, שפה ודיבור - לאחר אבחון אודיולוגי נדרשת הערכה התפתחותית של כישורי התקשורת, השפה והדיבור של הילד. נבחנת האפשרות שקיים איחור בהתפתחות השפה והדיבור על רקע מוגבלות בשמיעה. האבחון נערך על ידי קלינאית תקשורת באמצעות מבחנים וכלי הערכה לבדיקת רמת השפה של הילד. לעיתים ההורים משתתפים בתהליך ההערכה וממלאים שאלונים המספקים מידע על כישורי התקשורת והשפה שהילד מפגין בחיי היום יום בבית. האבחון מאפשר לקבוע את רמת התפתחות השפה של הילד כבד השמיעה או החירש בהשוואה לבני גילו השומעים, והוא משמש לקביעת מטרות טיפוליות בתוכנית שתיבנה עבור הילד.

חשוב מאוד שאת האבחון תעביר קלינאית תקשורת המתמחה בשיקום ילדים עם לקות בשמיעה. האבחון אינו דורש הכנה מוקדמת של הילד. באבחון נבדקת רמתו השפתית של הילד תוך שימוש במשחקים, בתמונות ובחפצים.

תצפית במסגרת החינוכית - לעיתים יש צורך בביצוע תצפית במסגרת החינוכית שבה מבקר הילד (גן או בית ספר) ובמילוי שאלונים על ידי ההורים והגננת או המורה. את התצפית מבצע בדרך כלל הצוות המקצועי במרכז הטיפולי, בדרך כלל קלינאית התקשורת ומומחית תחום חינוך תלמידים כבדי שמיעה וחירשים.

Comments