פעילות פנאי

לימודי העשרה ופעילויות בקבוצת השווים במרכזים טיפוליים-חינוכיים במחוזות לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים בהתאם לקיים בכל מחוז.

  • מועדוניות רווחה מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים בהתאם לקיים בכל מחוז.

  • תוכניות מתוקשבות - קורסים ללמידה מרחוק וחונכות וירטואלית בהתאם לקיים בכל מחוז.

  • פעילות פנאי לתלמידים ולבני נוער שמפעילה עמותת שמע הארצית.

  • פעילות פנאי לתלמידים ולבני נוער לתלמידי המגזר החרדי שמפעילה עמותת שמעיה במחוז צפון ובמחוז מרכז ועמותת שמע קולנו במחוז ירושלים ובמחוז דרום.

  • פעילות פנאי והכנה לחיים עצמאיים ולתעסוקה שמפעילה עמותת כיוונים לקידום צעירים עם צרכים מיוחדים.

  • מרכזי נוער מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים לתלמידי המגזר החרדי בגיל ארבע עשרה ומעלה שמפעילה עמותת שמע קולנו.

  • מועדוניות, פעילויות פנאי והעשרה, הכשרה קדם-תעסוקתית בחלוקה גילית שמפעילה עמותת שמע קולנו לילדים חרדים כבדי שמיעה וחירשים.

Comments