מודל מערכתי של תפקידי המורה מומחית תחום הוראת תלמידיכו"ח בגיל הגן

פיקוח על לקויות חושים


מודל מערכתי של תפקידי המורה מומחית תחום הוראת תלמידי כו"ח בגיל הגן

דגש על שילוב פרטני

המסמך נכתב על-ידי צוות הדרכה ארצית בתחום שילוב ילדים עם ליקוי שמיעה בגיל הגן 
בשיתוף המרכזים הטיפוליים האזוריים בחינוך ילדים עם ליקוי שמיעה

יוני תשע"ו, 2016
המסמך ניתן להורדה והדפסה בתחתית דף זה

הנחות יסוד ורציונל

               לגיל קדם בית-הספר אפיונים התפתחותיים ייחודיים ולהם השלכות על דרכי ההתערבות ההולמות את צרכיהם של ילדים כבדי שמיעה וחירשים. בגיל הגן נמצאים ילדים אלה בעיצומו של השלב הנחשב לתקופה הרגישה ביותר ברכישת השפה (השלב "הקריטי") (Newport, 2006). ולפיכך הקניית השפה תוך שימוש בשיטות תקשורת המותאמות לכל ילד וילדה בד בבד עם הפעלת אסטרטגיות התערבות מותאמות, הן ליבת עבודתה הישירה של המורה מומחית התחום בהוראת ילדים עם ליקוי שמיעה (בני-נוקד, אינגבר ורינגולד-פרימרמן, 2014).  ילדים כבדי שמיעה וחירשים מתמודדים עם השלכות הלקות על תהליכי רכישת ידע בהקשרים פורמליים ובלתי-פורמליים בגן, עם גיבוש הזהות העצמית, ועם פיתוח הכישורים החברתיים המאפשרים השתלבות בחברת ילדים שומעים ועם ילדים בקבוצת השווים (בני-נוקד, אינגבר ורינגוולד-פרימרמן, 2014;  2001Antia & Levine,). לפיכך, על מומחית התחום העובדת עם ילדים בגילאי הגן להכיר את האפיונים ההתפתחותיים של קבוצת גיל זו ואת השלכותיהם לגבי תפקודם של ילדים עם לק"ש. עליה להתמחות באסטרטגיות ההוראה הייחודיות לעבודה עם ילדי הגן בתחומי השמיעה, התקשורת והשפה, בתחום הלימודי ובתחום החברתי-רגשי. מומחית התחום תכיר ותיישם את תכניות הלימודים הייחודיות לילדים עם לק"ש בגיל הגן תוך התאמת ההוראה והטיפול לכל ילדה וילד. בשיעורים הפרטניים עבודת מומחית התחום תקושר תמיד לנושאים הנלמדים בגן. מומחית התחום מקבלת תמיכה והדרכה במגוון תפקידיה בממד המערכתי ובממד ההוראה הישירה ממדריכת המרכז הטיפולי ובמידת הצורך מאנשי מקצוע נוספים בצוות הרב-מקצועי שממרכז. בתהליך ההוראה עושה מומחית התחום שימוש בסל כלים מקצועי המיועד לעבודה עם ילדים כבדי שמיעה וחירשים ובכללו כלים בטיפול הישיר בילד וכלי הדרכה לצוות הגן ולהורים. למומחית התחום תפקיד מורכב ביותר הכולל בתוכו הן את הממד של ההוראה הפרטנית והטיפול הישיר בילד/ ילדה והן את הממד המערכתי על-פי הגישה האקולוגית של ברונפנברנר ( 1992, Bronfenbrenne).  בממד המערכתי תפקידה כולל בין השאר מתן הדרכה על לקות השמיעה לצוות הגן הרגיל, איסוף מידע מגורמים שונים המטפלים בילד/ה, קישור בין ההורים, הגן והמרכז הטיפולי. מומחית התחום פועלת בצוות רב מקצועי, תוך שאיפה ליישום המודל הטרסדיצפלינרי הכולל שיתוף בהערכת תפקוד הילד/ילדה, שיתוף במטרות ההתערבות, בדרכי העבודה ובהחלטות הנעשות לגבי התכנית החינוכית היחידנית של הילד/ילדה (McGonigel, Woodruff, & Roszmann-Millican, 1994). מומחית התחום נכונה לקבל מידע מצוות הגן ולהיוועץ עמו בחתירה לשיתוף מרבי לשם השגת המטרה המשותפת של קידום השתלבותו של הילד עם ליקוי השמיעה בגן הילדים. 

 SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
  820k גירסה 1 22 באוג׳ 2016, 7:40 חינוך תלמידים כבדי שמיעה וחירשים משרד החינוך
Comments