פנייה למרכזים הטיפוליים


שם

אזור גיאוגרפי

גיל תלמידים

דרכי התקשרות

מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים מחוז צפון

 

שם מנהלת: הגב' נורית יפה

מחוז צפון

 

3-21       

טלפון: 04-6716274

פקס: 04-6712328

כתובת דואר אלקטרוני: lakash.tzafon@gmail.com

כתובת למשלוח דואר: רחוב טרומפלדור 2, ת.ד. 812 טבריה

אתר אינטרנט

מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים מחוז חיפה

 

שם המנהלת: הגב' ענת משה

מחוז חיפה

 

6-21

טלפון: 04-8512381

פקס: 04-8530024

כתובת דואר אלקטרוני: shemah1@bezeqint.net

כתובת למשלוח דואר: מדרגות בית שערים 8 חיפה

אתר אינטרנט

אשכול גני מיחא חיפה

 

שם המנהלת: הגב' דפנה פרומר

מחוז חיפה

3-6

טלפון: 04-8538276

פקס: 04-8528689

כתובת דואר אלקטרוני: michahaifa@gmail.com

כתובת למשלוח דואר: צה"ל 50, קריית אליעזר, חיפה.

אתר אינטרנט

מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים דו-מחוזי -תל-אביב ומרכז

 

שם המנהלת: הגב' אירית פרייס

מחוז תל-אביב ומחוז מרכז

6-21       

טלפון: 03-5715656

פקס: 03-5732583

כתובת דואר אלקטרוני: shematlv30@gmail.com

כתובת למשלוח דואר: פליטי הספר 30 תל אביב, 67948

אתר אינטרנט

מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים  דו-מחוזי מיחא תל-אביב ומרכז

שם המנהלת: הגב' צביה רוטשילד

מחוז תל-אביב ומחוז מרכז

3-6

טלפון: 03-6997503

פקס: 03-6993942

כתובת דואר אלקטרוני: kdam@michata.org.il

כתובת למשלוח דואר: רידינג 23 רמת אביב.

מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים דו-מחוזי ירושלים ומנח"י

 

שם המנהלת: הגב' חגית שוויקי

מחוז ירושלים ומחוז מנח"י

3-21        

טלפון: 02-6428359

פקס: 02-6429440

כתובת דואר אלקטרוני: hagitsh10@gmail.com

כתובת למשלוח דואר: בורוכוב 7, קריית יובל, ירושלים

אתר אינטרנט

מרכז מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים
באר שבע

 

שם המנהלת: הגב' נאוה ניב

מחוז דרום

3-21      

טלפון: 08-6263302
פקס: 08-6263281

כתובת דואר אלקטרוני: shemab7@gmail.com

כתובת למשלוח דואר: רחוב התקוה 4 קריית הממשלה באר שבע

אתר אינטרנט  

מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים -רב-מחוזי מוכש"ר "שמעיה"

 

שם המנהל: הרב לוי

מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי חרדי במחוז צפון, מחוז חיפה, מחוז תל-אביב ומחוז מרכז

3-21       

טלפון: 1599555222

פקס: 03-5787514

כתובת דואר אלקטרוני: shmaya@shmaya.org.il

כתובת למשלוח דואר: הרב פוברסקי 13 בני ברק ת.ד. 393

אתר אינטרנט

 

מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים רב-מחוזי מוכש"ר "שמע קולנו"

 

שם המנהלת: הגב' מירה ארנשטין

מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי חרדי מחוז ירושלים, מחוז מנח"י ומחוז דרום

3-21       

טלפון: 02-5944333 

פקס: 02-5002007

כתובת דואר אלקטרוני: sk100@shemakolenu.org
כתובת דואר מחוז דרום sk201@shemakolenu.org

כתובת למשלוח דואר: עובדיה 34,ת.ד. 57588 ירושלים.

אתר אינטרנט 

 

 

Comments