כללי ניהול שיח והתנהגות עם אדם כבד שמיעה או חירש

• דבר אל האדם כשפניך גלויות, אל תוריד / תסתיר את פניך במהלך השיחה. (כבד שמיעה נעזר בקריאת שפתיים).

• דבר לאט וברור.

• חשוב שפניך יהיו תמיד באור.

• הימנע מצעקות, הצעקות אינן ברורות ואף גורמות לכאב במכשיר השמיעה.

• דבר באופן ברור ואל תשתמש במימיקות מוגזמות.

• אם ברצונך למשוך את תשומת ליבו של האדם 
כבד השמיעה או החירש , טפח בעדינות על שכמו. 

• אל תנסה לדבר עם ידיך, שפת הסימנים היא שפה בפני עצמה.

• אם אתה מתקשה להבין את הדיבור של אדם חרש או כבד שמיעה, אמור לו. אל תעמיד פנים שהבנת. בקש שיחזור על דבריו.

• ניתן  לקיים שיח באמצעות התכתבות על דף נייר.


Comments