חינוך לשוני לילדים עם ליקוי בשמיעה בגיל הגן - תכנית קשר ושיח מורחב: התערבות בשלב הדקדוקי המאוחר

חינוך לשוני לילדים עם ליקוי בשמיעה בגיל הגן - תכנית קשר ושיח מורחב:

התערבות בשלב הדקדוקי המאוחר

כתובת אתר: https://sites.google.com/a/lakash.tzafonet.org.il/1212/home

פיתוח האתר: צוות הדרכה ארצית בתכנית קשר ושיח מורחב

ניהול האתר: ד"ר דליה רינגוולד פ. , צוות הדרכה ארצית, הפיקוח על לקויות חושים

קהל היעד: צוותים מקצועיים בחינוך ילדים עם ליקוי שמיעה בגיל הגן

מטרות האתר:

א. משאב מקצועי ללמידה, הדרכה והעשרה של הצוותים המקצועיים במרכזים הטיפוליים

ב. למידת עמיתים - שיתוף הדדי של צוותים ממרכזים טיפוליים שונים

ג. מענה דינאמי: האתר מתעדכן באופן שוטף


 

מה באתר?

א. מטרות, עקרונות, אסטרטגיות התערבות ודוגמאות יישומיות  בהתערבות עם ילדים עם ליקוי שמיעה בשלב הדקדוקי המאוחר.

ב. התייחסות לערוצי התקשורת השונים (שמיעתי-מילולי וחזותי-מרחבי) ולשיטות התקשורת השונות בחינוך ילדים עם ליקוי שמיעה

ג. מידע לגבי הקשיים של ילדים עם ליקוי בשמיעה ברכישת השפה בשלב הדקדוקי המאוחר

ד. הצגת עקרונות התערבות בגישה הטבעית על-פי תכנית קשר ושיח מורחב

ה. דוגמאות התערבות בעברית ובערבית

ו.  התייחסות להיבט הלמידה השמיעתית בהקניית השפה בשלב הדקדוקי המאוחר