נהלי הנגשת כיתות לתלמידים

עפ"י חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות, זכאי תלמיד עם לקות בשמיעה, להנגשה אקוסטית של כתתו. חובת הביצוע היא על הרשות המקומית.

אגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך בירושלים , פועל למען הכנת כתה אקוסטית, בגן/בית ספר בו לומד תלמיד עם לקות בשמיעה, בשילוב אינדיבידואלי ובכתות מיוחדות במסגרות רגילות ובמסגרות מיוחדות. המשרד מאשר השתתפות עד סך 30,000 ₪ (מהם 5% ליועצים), עבור הנגשת הגן/כתה.

 

1. הנוהל הנוכחי הוא כדלקמן:

א.      מרגע היוודע לרשות המקומית על נוכחות תלמיד/ה עם לקות בשמיעה בתחומה, היא חייבת לזמן יועצת/ץ אקוסטי (פרטי/ת) וקלינאי/ת תקשורת, מומחה תחום לקויי שמיעה (של המרכז החינוכי: שמע או מיח"א), לביקור במסגרת החינוכית בה לומד/ה התלמיד/ה. הביקור ייקבע בתיאום עם מנהל המסגרת ובהשתתפותו, לקביעת מיקום הכתה וההתאמות הנדרשות.

ב.      עפ"י דוחות היועצים (אקוסטי ותקשורת) ובהתאם לעלות ההתאמות ייקבע (ע"י הקלינאי/ת) סדר העדיפויות של ההתאמות ויוגש טופס בקשה לאישור ביצוע ההנגשה, לאגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך.

ג.       לאחר קבלת האישור, תבצע הרשות את ההנגשה (במימון ביניים).

ד.      לאחר ביצוע ההנגשה, יוגש לאגף הבינוי והתקצוב, טופס בקשה להחזר ההוצאות (בחתימת הקלינאי/ת המלווה, המאשר/ת כי אכן ההנגשה בוצעה בהתאם לנדרש).

 

2. קביעת הסיוע מותנית בקבלת תיק טכני הכולל:

1.      שם וסמל המוסד.

2.      שם התלמיד, מס' ת"ז, אודיוגרמה ובאיזו כתה לומד.

3.      במקרה של שינויים במבנה: תוכנית (1:1000, עם מפלסים) של קומות ביה"ס (מצב קיים ושינויים מוצעים), חתכים רלוונטיים.

4.      פירוט טכני של הפתרונות המוצעים (כגון תקרה אקוסטית), בצירוף תוכניות מעשיות וחתכים.

5.      תקציב מפורט, לרבות הצעות ממספר קבלנים וכן עלויות נלוות כגון :תכנון, יעוץ, פיקוח ומע"מ.

6.      במקרה של שינויים במבנה: התיק הטכני יוכן בהתאם לתקן ת"י 1918, על ידי אדריכל/מהנדס. פרטי מכין התיק (כולל מספר הטלפון) יצורפו לבקשה, על מנת לאפשר בירור במקרה הצורך.

7.       כמו כן תצורף חוות דעת וחתימה של יועץ אקוסטי ושל קלינאי/ת תקשורת מומחה/ית תחום הנגשה ללקות בשמיעה, אשר ילוו את התהליך מראשיתו ויקבעו פתרונות מעשיים המותאמים לתלמיד/ה ולמקום.

8.      אין לכלול בבקשה בניה ו/או פיתוח שאינם שייכים לנושא הנגישות.

 

3. העבודות האפשריות להכשרת הכיתה הן מתוך הרשימה הבאה (כפוף להמלצת קלינאית תקשורת ויועץ אקוסטי) :

1. תקרה אקוסטית

2. זיגוג כפול בחלונות/איטום חלונות פנימיים

3. דלת עם פסי אטימה

4. מערכת הגברה בכיתה (קבוצתית או אישית)

5. רצפה רכה

6. ציפוי בולע קול בקירות

7. פעמון מהבהב (בחצרות) - על פי רמת הירידה בשמיעה והתפקוד השמיעתי

8. אטימה של פרצות המעטפת בכיתה

9. החלפת מזגן, למזגן שקט

מומלצת בחירת כתה במקום שקט בביה"ס.

 

4. הערות נוספות:

א. רק הרשות המקומית פונה לאגף הבינוי על מנת להכשיר כתה/ כתות  עבור תלמידים עם לקות בשמיעה.

ב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא כל מרחב לימודי חייב ביישום כל האמצעים (לדוגמא חלון כיתה שפונה לחצר שקטה אינו זקוק לאיטום), יש להתאים הביצוע לצרכים המיוחדים בכל מקום ומקום.

ג. להזכירכם: קלינאי/ות התקשורת של המרכזים החינוכיים, המומחים ללקויי שמיעה, אינם מתוגמלים על ידי הרשות המקומית ומלווים את התהליך כחלק מעבודתם במרכז הטיפולי. אי לכך, ניתן לזמנם אך ורק בזמן הלימודים ולא בחופשות.

ד. רצ"ב כתובת אתר האגף לבינוי, בו ניתן למצוא נהלים, מרכזים טיפוליים  וטפסים:

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pituach/BinuyVetiktuv/NehalimVetfasimB.htm

 

ה. את התיק יש להפנות אל:

 

אגף בינוי ותקצוב,

דבורה הנביאה 2 ירושלים 91911,

טלפון 5603350/4 – 02,

פקס 02-5603710.                                                    

 

לבירורים  -

ניתן לפנות אל הפיקוח הארצי על לקויי שמיעה, או ישירות אל חגית אופק - מדריכה ארצית לאודיולוגיה חינוכית   hadracha.audio.negishut@gmail.com

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  325k גירסה 1 21 במרץ 2016, 23:02 חינוך תלמידים כבדי שמיעה וחירשים משרד החינוך
Comments