הנגשת הסביבה במרחבי הגן:

סביבה שקטה
ב
סביבה שקטה בה מופחתים רעשי הרקע ואין הדהוד של הקול, ילד עם לקות בשמיעה יתפקד טוב יותר.  ניתן לשפר את הסביבה האקוסטית ולהפחית רעשי רקע בגן באמצעות שטיחים, קירות מכוסי לבד, התקנת גומיות ברגלי כיסאות. יש לכבות מכשירים רועשים בעת אירועי למידה (למשל, טייפ, מזגן רועש, מיקסר וכדומה) ולהנחית רעשי רקע ככל הניתן במכלול הפעילויות בגן. 

תאורה טובה
קליטה טובה של המידע החזותי נחוצה להשלמת החסכים במידע השמיעתי.
תאורה טובה בכל מרחב הגן תסייע לילד במיצוי המידע החזותי שהוא נשען עליו במצבי התקשורת השונים בגן (תמונות, המחשות, וקליטת פני הדובר).

קריאת דיבור 
ילדים רבים עם לקות בשמיעה מסתייעים בתהליך הנקרא קריאת דיבור בשעה שהם מתקשרים עם הצוות החינוכי ועם חבריהם בגן. בתהליך זה הילד מפיק מידע חזותי מתנועות אברי הדיבור והבעות הפנים של הדובר לשם תפיסת הדיבור ופענוחו.


פעילות מחוץ לגן: חשוב לשים לב שגם בפעילויות המתרחשות מחוץ לאזור הגן כגון סיורים לימודיים, טיולים ומופעים שונים, יישמרו עקרונות היסוד בתקשורת עם הילד לקוי השמיעה.   


            
גן ילדים שעבר הנגשה אקוסטית