עוד...

קישורים:

פריט קריאה זה איננו עוסק בחינוך ילדים עם לקות בשמיעה אך הוא מציב עקרונות ודרכי התערבות שעשויים להועיל גם בשילובם של ילדים עם ליקוי בשמיעה בגן

ב.   מצגות וצילומי וידאו מיום העיון בנושא: קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם שנערך ב 16-2-2014, תשע"ד בבית התפוצות מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים היזמה למחקר יישומי בחינוך: http://education.academy.ac.il/Uploads/Events/Videos-Presentations-160214.pdf