פיתוח תחושת מסוגלות עצמית

חשוב להתייחס לילד לא רק בהקשר הלקות, אלא גם בהקשרים של יכולות!  יש להדגיש את היכולות במנותק מהקשר הלקות ולדרוש לקיחת אחריות בהיבטים המתאימים למשל, הטלת תפקידים שיעצימו את התחומים שהוא חזק בהם.


דוגמאות: 
להזמין את הילד מדי פעם לסייע לגננת במטלות שונות כגון: 
חלוקת חומרים לילדים בשולחנות היצירה.

להטיל על הילד תפקיד אחראי טיפול או האכלה של בעל חיים. 

להכין את הילד מראש להשתתפות ספציפית שתתקיים במפגש כדי שהילד יחוש בטחון  להשתתף, לענות על שאלות, להציע רעיונות וכו'. 
לעיתים, אפשר להכין את הילד לשאלה ספציפית שתופנה אליו מאת הגננת וכיצד הוא יכול להשיב עליה. 

הגננת מזמינה ילדים שונים לספר על תחביבים שלהם. היא מכינה מראש את הילד עם לקות השמיעה לקראת האירוע. 
בדרך זו זוכה הילד בחוית הצלחה ושאר הילדים לומדים להכירו טוב יותר.

מיומנויות סנגור עצמי
תחושת המסוגלות העצמית מתפתחת במצבים בהם הילד מתמודד בהצלחה עם אתגרים וקשיים הנקרים בדרכו. למשל: כאשר ילד נשאל ע"י חבריו לגן "מה יש לך באוזן?" נכין את הילד לענות בעצמו על השאלה "אלו מכשירי השמיעה שלי. הם עוזרים לי לשמוע טוב יותר" וכד'.

במצבים שונים נעודד את הילד להסביר בצורה פשוטה מהם הצרכים שלו ונלמד אותו איך לבקש זאת מחבריו בצורה ברורה.