หน้าแรก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาค่ะ

รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๓ สพม.๑๐👏


ประกาศโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา เรื่องการปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด-19
ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เราจะผ่านมันไปด้วยกัน #savesamutsakorn #savemyself
✌️😷 

หน้าเว็บย่อย (1): ภาพกิจกรรม
Ċ
Nittaya Kitjumroon,
15 ม.ค. 2564 06:11
Comments