หน้าแรก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาค่ะ

ประกาศโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์
สมัครได้ที่โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาค่ะ

Include gadget (iframe)


ประกาศโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนต่อระดับชั้น ม.1 และม.4(ประกาศออนไลน์ติดตามได้ที่เพจFacebookโรงเรียนค่ะ กดเข้าหน้าFacbookโรงเรียน) และกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนค่ะ


ประกาศโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
เรื่อง เปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติ
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๓ สพม.๑๐👏ผู้อำนวยการนายราเมศร์  รุ่งรวยศรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  แจกใบงานกิจกรรมและการสอนแบบบูรณาการแต่ละรายวิชา
แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด-19
ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เราจะผ่านมันไปด้วยกัน #savesamutsakorn #savemyself
✌️😷


หน้าเว็บย่อย (1): ภาพกิจกรรม
Ċ
Nittaya Kitjumroon,
15 ม.ค. 2564 06:11
Comments