หน้าแรก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาค่ะ                        
📢 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาทุกท่านค่ะ ทางโรงเรียนจะดำเนินการแจกหนังสือ แบบเรียน และรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนทุกคน ตลอดจนนักเรียนจะได้พบกับครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพื่อรับทราบแนวทางการเรียนและการปฏิบัติในระหว่างการเรียนที่บ้านในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้
ในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2564 นะคะ และนักเรียนชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน 200 บาท ในวันและเวลาดังกล่าวตามประกาศข้างล่างนี้👇
👉🏻👉🏻👉🏻ย้ำนะคะ!!! อย่าลืม สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะ❗️❗️❗️มาตรการปฏิบัติในวันรายงานตัวนักเรียน ❗️❗️❗️
📣 กำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4 ในวันที่ 30 พ.ค. 64 เวลา 08.30 -12.00 น.

รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ๒๕๖๓ สพม.๑๐👏ผู้อำนวยการนายราเมศร์  รุ่งรวยศรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  แจกใบงานกิจกรรมและการสอนแบบบูรณาการแต่ละรายวิชา
แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด-19
ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เราจะผ่านมันไปด้วยกัน #savesamutsakorn #savemyself
✌️😷


หน้าเว็บย่อย (1): ภาพกิจกรรม
Ċ
Nittaya Kitjumroon,
15 ม.ค. 2564 06:11
Comments