ยินดีต้อนรับ


ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

ประจำปีงบประมาณ  2559ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฏิทินการรับสมัครนักการภารโรง

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”


                         ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๙                      ประกาศรับสมัคร

                    ๒๘  พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙       รับสมัคร

                    ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙                            สอบคัดเลือก

                    ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙                            ประกาศผลการคัดเลือก

                    ๑๓  ธันวาคม ๒๕๕๙                          ทำสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน


 


    

ข่าวการศึกษา