ยินดีต้อนรับ


ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง


ประกาศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49

ประจำปีงบประมาณ  2559

 


    

ข่าวการศึกษา