KARATE

KARATE I 

    Alumnes: 1r i  2n de primària 
    Dies: dilluns i dimecres. 
    Horari: de 16:30 a 18:00  (Valldoreix)
    Mínim d'alumnes: 10 
   Quota: 40€/mes (9 mensualitats)
    

KARATE II  
    Alumnes: 3r i  4t de  primària 
    Dies: dilluns i dimecres. 
    Horari: de 16:45 a 18:15  (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 10 
    Quota: 40€/mes (9 mensualitats)

KARATE III
    Alumnes: 5è i 6è de  primària 
    Dies: dilluns i dimecres. 
    Horari: de 16:45 a 18:15  (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 10 
    Quota: 40€/mes (9 mensualitats)

Fes la teva inscripció