FUTBOL 11 FEDERAT

Apreciadas familias:


Debido al deficiente servicio recibido del proveedor que nos ha servido el año pasado y visto que no garantizan una mejora, hemos decidido cambiar al proveedor FÚTBOL EMOTION. https://www.futbolemotion.com/es/categoria/colectivos/equipaciones-colegio-la-farga

Contraseña para entrar en El Club Esportiu La Farga XXI : farga5


Después de lo desafortunado del tema de las equipaciones durante la temporada anterior, hemos trabajado un régimen de transición con la idea de causar los menores inconvenientes posibles.


Términos generales del uso de las equipaciones extraescolares de La Farga.


 1. La Farga regala la equipación  (NIKE) de partido cada cuatro años coincidiendo con el cambio de diseño de la camiseta. 

  1. Es decir, cuando te inscribes por primera vez en LF  (en el período de estos cuatro años) se te regala la equipación de partido.

 2. La equipación que regala LF la compra la familia y en la cuota de mayo se descuenta del recibo (si se ha devuelto la equipación de partido de Scoretech). Si el jugador se va antes, no se abona la equipación.

 3. Es obligatorio jugar los partidos con la nueva equipación.

 4. El número de dorsal (número) lo asignan los coordinadores ( en texto no pongáis nada)

 5. Si el jugador pierde la equipación o se le queda pequeña dentro de los cuatro años, la tendrá que reponer a su coste para jugar los partidos.

 6. Es obligatorio entrenar con la equipación oficial de LF. Si es la primera vez que juegas en LF, hay que comprarse la equipación NIKE.

  1. Si ya jugabas la temporada 19-20 y compraste la equipación de entrenamiento de Scoretech, puedes entrenar con ella hasta que te vaya pequeña. Cuando no te sirva, tendrás que comprar la NIKE.

 7. La ropa de partido y de entrenamiento la compra la familia directamente a Futbolemotion a través de su  plataforma online. 

  1. Las opciones para la entrega de la equipación que ofrece la empresa proveedora es muy flexible; domicilio, un vecino, el lugar de trabajo del padre o la madre, etc, (No aconsejamos que se envíe al colegio, por ser un pedido muy personal).

 8. Se os ruega devolváis al colegio la equipación de partido de Scoretech de la temporada 19-20 para utilizarla en segundas equipaciones.


Muchas gracias por vuestra comprensión, contamos con vuestra colaboración,Borja López-Cerón

Coordinador de extraescolares


Hem creat el Club Esportiu La Farga XXI per a aquells jugadors que volen tenir l'experiència de jugar en una lliga federada. En ser federat, cal tenir en compte diversos factors importants:         - Els entrenaments comencen el 1 de setembre de 2020.         - Els equips es formaran per ordre d'inscripcions. Els equips es tancaran amb 25 jugadors.         - Un cop omplert el formulari, La Farga us inscriurà en l'equip federat que estigui obert i rebreu en el compte de correu que heu posat en fer la inscripció un nom d'usuari i contrasenya de la FCF (federació catalana de futbol).         - Amb aquest compte cal fer:


        Inscripcions

La inscripció dels federats es durà a terme d’acord amb el següent procediment:

1. El club vincularà el federat a l’equip que es desitgi a través de la intranet.

2. El federat efectuarà el pagament de la quota d’inscripció a l’FCF i de la quota de la

Mutualitat a través del Portal del Federat. Per efectuar aquests pagaments caldrà

que els federats tinguin el reconeixement mèdic en vigor.

3. El club iniciarà la tramitació de la llicència del federat a través de la intranet

federativa.

4. El federat haurà d’acceptar les condicions de la llicència, a través del Portal del

Federat.

5. El club finalitzarà la tramitació de la llicència a través de la intranet.


       

        Reconeixement mèdic obligatori

Per poder completar la inscripció com a federat, el reconeixement mèdic obligatori

ha de trobar-se en vigor, d’acord amb l’article 112 del Reglament General. Per

recomanació mèdica de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a

Prima Fija (MUPRESFE), la vigència màxima del reconeixement mèdic s’estableix en

dos anys naturals, quedant sense efecte l’opció de poder tramitar la llicència amb cita

prèvia. Per tant, abans d’esgotar-se aquest termini, els federats hauran de renovar el

reconeixement mèdic, sinó la seva llicència quedarà suspesa i no podran ser alineats en

cap partit oficial ni amistós.

Els federats que s’inscriguin per primera vegada no podran tramitar la seva llicència

sense haver superat el preceptiu reconeixement mèdic, que s’ha de superar en

qualsevol dels centres homologats amb els que l’FCF té conveni. Aquests centres es

poden consultar AQUÍ. ( Tenemos un convenio con el Centre sanitari  Can Mora en Sant Cugat del Vallés)


   Actualització de dades i fotografia

Amb l’inici d’una nova temporada és imprescindible que revisis i actualitzis, si cal, la

teva adreça, correu electrònic, fotografia, DNI i telèfon de contacte.

Especialment en el cas de la fotografia, aquesta temporada es demanarà actualitzarla

a tots aquells federats que no l'hagin modificat en els últims 2 anys o bé que la

imatge de què disposaven no era correcta. Pots actualitzar la teva fotografia

futbol.cat des d'avui mateix sense esperar a l'inici de la teva lliga. Sense una

fotografia vàlida, el teu club no podrà finalitzar la tramitació de la llicència.


Alumnes: 1er  (Infantil)

    Dies: dimarts  i divendres  
    Horari: 16:45 a 18:30
     Partits en La Farga els dissabtes
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ 

Alumnes:  2n ESO (Infantils)

    Dies: dimecres (18:00 a 19:30) i divendres (16:45 a 18:30) . 
    Partits en La Farga els dissabtes
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ 

Alumnes: 3er  ESO (Cadets)

    Dies: dimarts i dijous. Partits en La Farga els dissabtes
    Horari: de 18:30 a 20:00  (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ 

Alumnes: 4rt ESO (Cadets)

    Dies: dimarts i dijous. Partits en La Farga els dissabtes
    Horari: de 18:30 a 20:00  (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ 

Alumnes: 1er,2n batxillerat i 1er Universitat ( Juvenils)

 Dies: dilluns i dimecres. Partits en La Farga els dissabtes
    Horari: de 17:45 a 19:30 (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ 

Equip Amateur

    Dies: dilluns i dijous. Partits en La Farga els dissabtes
    Horari: de 21:00 a 22:30  (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ 

Fes la teva inscripció federat

Comments