FUTBOL 11 FEDERAT


Hem creat el Club Esportiu La Farga XXI per a aquells jugadors que volen tenir l'experiència de jugar en una lliga federada. En ser federat, cal tenir en compte diversos factors importants:         - Els entrenaments comencen el 2 de setembre de 2019.         - Els equips es formaran per ordre d'inscripcions. Els equips es tancaran amb 20 jugadors.         - Un cop omplert el formulari, La Farga us inscriurà en l'equip federat que estigui obert i rebreu en el compte de correu que heu posat en fer la inscripció un nom d'usuari i contrasenya de la FCF (federació catalana de futbol).         - Amb aquest compte cal fer:

        Actualització de dades i fotografia

Amb l’inici d’una nova temporada és imprescindible que revisis i actualitzis, si cal, la

teva adreça, correu electrònic, fotografia, DNI i telèfon de contacte.

Especialment en el cas de la fotografia, aquesta temporada es demanarà actualitzarla

a tots aquells federats que no l'hagin modificat en els últims 2 anys o bé que la

imatge de què disposaven no era correcta. Pots actualitzar la teva fotografia

a futbol.cat des d'avui mateix sense esperar a l'inici de la teva lliga. Sense una

fotografia vàlida, el teu club no podrà finalitzar la tramitació de la llicència.


        Inscripcions

La inscripció dels federats es durà a terme d’acord amb el següent procediment:

1. El club vincularà el federat a l’equip que es desitgi a través de la intranet.

2. El federat efectuarà el pagament de la quota d’inscripció a l’FCF i de la quota de la

Mutualitat a través del Portal del Federat. Per efectuar aquests pagaments caldrà

que els federats tinguin el reconeixement mèdic en vigor.

3. El club iniciarà la tramitació de la llicència del federat a través de la intranet

federativa.

4. El federat haurà d’acceptar les condicions de la llicència, a través del Portal del

Federat.

5. El club finalitzarà la tramitació de la llicència a través de la intranet.


       

        Reconeixement mèdic obligatori

Per poder completar la inscripció com a federat, el reconeixement mèdic obligatori

ha de trobar-se en vigor, d’acord amb l’article 112 del Reglament General. Per

recomanació mèdica de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a

Prima Fija (MUPRESFE), la vigència màxima del reconeixement mèdic s’estableix en

dos anys naturals, quedant sense efecte l’opció de poder tramitar la llicència amb cita

prèvia. Per tant, abans d’esgotar-se aquest termini, els federats hauran de renovar el

reconeixement mèdic, sinó la seva llicència quedarà suspesa i no podran ser alineats en

cap partit oficial ni amistós.

Els federats que s’inscriguin per primera vegada no podran tramitar la seva llicència

sense haver superat el preceptiu reconeixement mèdic, que s’ha de superar en

qualsevol dels centres homologats amb els que l’FCF té conveni. Aquests centres es

poden consultar AQUÍ. ( Tenemos un convenio con el Centre sanitari  Can Mora en Sant Cugat del Vallés)


Alumnes: 1er  (Infantil)

    Dies: dimarts  i divendres  
    Horari: 16:45 a 18:45
     Partits en La Farga els dissabtes
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ a l'agost

Alumnes:  2n ESO (Infantils)

    Dies: dimecres (18:00 a 20:00) i divendres (16:45 a 18:45) . 
    Partits en La Farga els dissabtes
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ a l'agost

Alumnes: 3er  ESO (Cadets)

    Dies: dilluns i dimecres. Partits en La Farga els dissabtes
    Horari: de 17:45 a 19:45 (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ a l'agost

Alumnes: 4rt ESO (Cadets)

    Dies: dimarts i dijous. Partits en La Farga els dissabtes
    Horari: de 18:30 a 20:30  (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ a l'agost

Alumnes: 1er,2n batxillerat i 1er Universitat ( Juvenils)

    Dies: dimarts i dijous. Partits en La Farga els dissabtes
    Horari: de 18:30 a 20:30  (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ a l'agost

Equip Amateur

    Dies: dilluns i dijous. Partits en La Farga els diumenges
    Horari: de 21:00 a 22:30  (Mirasol)
    Mínim d'alumnes: 20 
    Quota: 60€/mes (9 mensualitats)
    Inscripció: 60€ a l'agost

Fes la teva inscripció federat

Comments