Informació general

Les activitats començaran el 17 de setembre. Es tancan inscripcions el divendres 14 de setembre.

¡Aquest any plaçes limitades! Tenen preferència els apuntats el curs passat fins el dia 1 de setembre. 


Mantenint la mateixa línia d'aquests últims anys, sense deixar de banda les activitats esportives, hem incorporat noves activitats que facilitin l'adquisició de valors com: l'esforç, la constància, el treball en equip, l'alegria, la generositat...

Pensem que el temps de lleure és una ocasió excepcional per reforçar tots aquests valors que es treballen a casa i a l’escola. A més a més, ajuden a incrementar les relacions entre els alumnes i a reforçar el sentiment de pertinença a La Farga.

Per tot això, farem una reunió el dimecres 5 de setembre a les 19:00 hores, a La Farga de Valldoreix, on us informarem de les diferents activitats.

Informació d’interès:

-              Les inscripcions es realitzaran a traves de la pàgina web.

-              Les activitats començaran el 17 de setembre i finalitzaran el 14 de juny.

-        La quota mensual és el resultat de dividir el cost total de l'activitat en nou rebuts.

-     A cada activitat se li ha assignat un nombre mínim de participants perquè es pugui realitzar.

-        Als alumnes que s'apuntin, se'ls demana un compromís durant els nou mesos, i així evitar perjudicar a la resta dels companys.  


  Si hi ha  qualsevol  dudte  podeu comunicar-vos amb el Sr. López-Cerón:  blopezceron@la-farga.org

Fes la teva inscripció