Informació general

Les activitats començaran el 21 de setembre a La Farga Mirasol y el 5 de octubre a la Farga Valldoreix. Es tanquen inscripcions el diumenge 13 de setembre.

¡Aquest any plaçes limitades! Tenen preferència els apuntats el curs passat fins el dia 1 de setembre. 


Mantenint la mateixa línia d'aquests últims anys, sense deixar de banda les activitats esportives, hem incorporat noves activitats que facilitin l'adquisició de valors com: l'esforç, la constància, el treball en equip, l'alegria, la generositat...

Pensem que el temps de lleure és una ocasió excepcional per reforçar tots aquests valors que es treballen a casa i a l'escola. A més a més, ajuden a incrementar les relacions entre els alumnes i a reforçar el sentiment de pertinença a La Farga.

Per tot això, farem una reunió el divendres 4 de setembre a les 19.30 hores on line, on us informarem de les diferents activitats.

Informació d'interès:

- Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web.

- Les activitats començaran el 14 de setembre i finalitzaran el 18 de juny.

- La quota mensual és el resultat de dividir el cost total de l'activitat en nou rebuts.

- A cada activitat se li ha assignat un nombre mínim de participants perquè es pugui realitzar.

- Als alumnes que s'apuntin, se'ls demana un compromís durant els nou mesos, i així evitar perjudicar a la resta dels companys.


Si hi ha qualsevol dubte, podeu comunicar-vos amb el Sr. López-Cerón:   blopezceron@la-farga.org

Fes la teva inscripció