หน้าแรก

ตำแร็ยซอ Robot
ที่ 1 ประเทศไทย ที่ 1 แห่งความภาคภูมิใจ สู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

Inter-City Robotic Olympiad 2016  ณ ฮ่องกง  29-31 กรกฎาคม 2559ลงทะเบียนกิจกรรมประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
 วันพฤหัสบดี
5. Math easy  @
วันศุกร์


ลงทะเบียนกิจกรรมประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 วันจันทร์
1. Math Easy
2. วิทย์คิดสนุก
3. รักษ์ภาษา
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์
วันอังคาร
1. Math Funny
2. เปิดโลกแมลง
3. ประโยชน์ ประหยัด ประยุกต์
4. English is fun
5. จีนหรรษา
วันพุธ
1. ลูกเสือสร้างสรรค์
2. กีฬาเพื่อสุขภาพ
3. ศิลปะสร้างสรรค์
4. ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน
5. ฟุตฟิตฟอไฟสไตย์มูวี่
 วันพฤหัสบดี
1. เกษตรพอเพียง
2. หุ่นยนต์
3. มัคคุเทศน์น้อย
4. บัญชีน่ารู้
5. ดนตรีสร้างสรรค์
วันศุกร์
1. งามอย่างไทย
2. พุทธศาสตร์เตือนใจ
3. เกษตรเพื่อชีวิต
4. ห้องสมุดพาเพลิน
5. เกษตรพอเพียงประมวลภาพกิจกรรม และความภาคภูมิใจ

จัดนิทรรศการถนนคนเรียนร่วมการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
กิจกรรมเด่น

กิจกรรมดนตรีไทย.mp4


กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การพัฒนา


กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ # 3ประมวลภาพกิจกรรมเดือนมกราคม


 

กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์001.mp4

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน 1.mp4


กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ # 2
 กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน 2.mp4

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน 5112558.mp4


 กิจกรรมภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์


 

ประมวลภาพ 4112558.mp4

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน 5 พย 58.mp4


 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ # 1


ภาพสะท้อนการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 

สัมภาษณ์ครูสิทธิพร ครูจีรวรรณ.mp4

 

สัมภาษณ์นักเรียน.mp4

 

สัมภาษณ์ อ.วิภาพร.mp4

 

ศน สัมภาษณ์ นร.mp4รายละเอียดการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
1. แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
    โรงเรียนโคกยางวิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  สพม. 33 สุรินทร์
 ตอบแบบสอบถาม

2. รายละเอียดการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 กรอกข้อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรม

3. Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
4. รายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ช่วงปลายภาคเรียน)
 ตัวอย่าง/แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนโคกยางวิทยา

หน้าเว็บย่อย (75): ดูทั้งหมด
Comments