ข้อสอบ online O-NET

นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net หรือยัง นักเรียนสามารถทดสอบความรู้ตัวเองโดย คลิก ทำข้อสอบจากลิงค์ด้านล่าง

O-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ทดสอบความรู้ของน้อง ๆ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน คะแนนของ ม. 6 ยังใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออีกด้วย และที่สำคัญ O-NET สอบได้ครั้งเดียว  คะแนนติดตัวตลอดชีวิต ในขณะที่ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ สมัครสอบใหม่ได้ทุกปี ใครก็สอบได้ อายุเท่าไหร่ก็สอบได้แต่ O-NET ต้องสอบในปีการศึกษาของตัวเองเท่านั้น  ตารางสอบ 
  O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561 ออกแล้ว

ที่มา 
https://www.trueplookpanya.com/

                                    
Comments