รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

โพสต์27 พ.ค. 2563 20:06โดย542 ICT-HOUSE   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2563 20:09 ]


ผลงานนักเรียน NSC 2020 โครงการ ฮิระงะนะ AR comic

โพสต์16 มี.ค. 2563 00:24โดย542 ICT-HOUSE   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2563 00:25 ]


ผลงานนักเรียน NSC 2020 โครงการปัญหาของหัวใจกับยัยแว่น

โพสต์15 มี.ค. 2563 23:55โดย542 ICT-HOUSE   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2563 00:09 ]


ผลการพิจารณา ข้อเสนอ“การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 22 (ระดับนักเรียน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์5 พ.ย. 2562 17:42โดยPhacharakorn Poopuk   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2562 17:48 ]

           จากการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์  ได้ขออนุญาตุจากทางโรงเรียนในการส่งข้อเสนอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโครงการ IT GENIUS เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ“การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 22 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาแล้วนั้น

           บัดนี้ทางโครงการได้ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนรอบแรก (ข้อเสนอโครงการ) ผลปรากฏว่า ข้อเสนอโครงการของนักเรียนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ ได้ขออนุญาตุทางโรงเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนรอบแรก (ข้อเสนอโครงการ) โครงการละ 3,000 บาท จำนวน 3 โครงการ(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  ซึ่งทางหน่วยที่จัดจะแจ้งกำหนดการเข้าร่วมพิธีรับทุนอีกครั้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สพม.25 กลุ่ม 1

โพสต์7 ก.ย. 2562 01:04โดย542 ICT-HOUSE   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2562 01:08 ]

 จากการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่มกิจกรรมในครั้ง 12 กิจกรรมจากกิจกรรมทั้งหมด 14 รายการพอจะสรุปผลงานได้ดังนี้

IT Genius Camp 2562

โพสต์1 ส.ค. 2562 22:51โดย542 ICT-HOUSE

3 - 4 สิงหาคม 2562 Workshop KBIDE v1.0.1 โดยทีมงาน Khon Kean Maker Clup ที่ห้อง 531 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25

1-10 of 30