Hovedside

Hei.

Dette er et nettsted som er laget i forbindelse med 3b sin heldagsprøve i hovedmål høsten 2010. Her finner du oppgavene, praktisk informasjon om gjennomføringen, regler for kildebruk, nyttige lenker og informasjon om vurderingen. Menyen til venstre er din venn. Men nå: les oppgavene. Gå deretter inn på sidene med info om vurdering før du går inn på siden til den eller de oppgaven(e) du tror du vil skrive.

NB! INGEN kommunikasjon er tillatt, men bruk nettet så mye dere lyster ellers. Søk, let, skriv - og oppgi eventuelle kilder. Prøv å benytte sjekklistene til hver oppgave og søk gjerne opp vegvisere for ulike oppgavetyper. Enhver form for kommunikasjon på nettet belønnes med bortvisning fra prøven og anmerkninger.
Den endelige teksten leveres på ItsLearning innen sluttfristen.

Oppgave 1: Diskuter hvordan tekster kan uttrykke følelser og efaringer som oppleves som ubeskrivelige ved å peke på eksempler fra de foreslåtte eller andre tekster. Vurder i hvilken grad litteratur eller andre teksttyper (filmer, musikk, bilder osv.) er best egnet til å synliggjøre tanker og ideer.

Oppgave 2: Bruk en eller flere av kildene under eller andre kilder som utgangspunkt for en drøfting av mulige konsekvenser ved en eventuell innføring av Datalagringsdirektivet.

Oppgave 3: Lag en analyse av kommentaren "Dalai Lama, homser og naken sensur" av Svein Egil Omdal der du peker på sentrale virkemidler og hovedsyn, og diskuter deretter ytringsfrihetens kår i verden i dag.

Oppgave 4: Analyser budskap, innhold og virkemidler på hjemmesidene til Mållaget og Riksmålsforbundet. Vurder i hvilken grad språkstriden mellom tilhengere av nynorsk og bokmål siden 1830-årene komme til syne på disse sidene.

Lykke til!