หน้าแรก

สร้าง และแก้ไข เว็ปไซท์  Google App. 


ขั้นตอนการสร้างเว็บ แฟ้มสะสมผลงาน

ขั้นตอน การเปลี่ยนรูปภาพ ประจำตัวขั้นตอน การเปลี่ยนโลโก  ภาพพื้นหลังส่วนหัว

ขั้นตอน การเปลี่ยนโลโก ส่วนหัว


ą
6588.png
(279k)
ครูธนาวิทย์ สีหาราช,
25 ธ.ค. 2562 04:12
ą
680.jpg
(99k)
ครูธนาวิทย์ สีหาราช,
25 ธ.ค. 2562 04:12
ą
970.jpg
(40k)
ครูธนาวิทย์ สีหาราช,
25 ธ.ค. 2562 04:12
ą
bcnu.jpg
(111k)
ครูธนาวิทย์ สีหาราช,
25 ธ.ค. 2562 04:12
Comments