IZDANJA KP‎ > ‎

KP 2012./2013.

11.1.2013. (pet) od 16.00 sati, Pogon.Program Kustoska platforma 2012./2013.

**Uvodni susret KP: 22.10. 2012. od 21 do 23 sata, Pogon


Kustoska platforma je projekt pokrenut 2008. godine čiji je cilj omogućiti dodatnu teorijsku i praktičnu edukaciju iz područja suvremene umjetnosti.


Uloga kustosa/ice suvremene umjetnosti u posljednjoj se dekadi radikalno izmijenila, a artikulacija kustoskog djelovanja razvija se danas na sjecištu različitih kreativnih, administrativnih i teorijskih praksi – koncipiranja izložbi, rada na individualnim umjetničkim produkcijama, predavanjima itd. Time se pozicija kustosa/ica u različitim kontekstima mijenja postajući sve hibridnija, a kustosi/ice preuzimaju znanja iz raznih društveno - humanističkih disciplina. Točka povezivanja i umrežavanja tih znanja za sada je nedostatno pokrivena službenim visokoškolskim sistemom u Hrvatskoj.
Zbog toga je program 
Kustoska platforma posvećen produbljivanju znanja iz suvremene nacionalne i međunarodne vizualne umjetnosti, te susretu i radu s protagonistima umjetničke, kustoske i kulturne scene u Hrvatskoj i svijetu. Rad na konkretnom izložbenom projektu sastavni je dio kustoskog programa, omogućujući polaznicima/ama uvid u moguće metodološke, tehničke i teorijske alate vezane uz koncepciju i realizaciju izložbi suvremene umjetnosti.

Kroz ovaj program želimo usmjeravati zainteresirane polaznike/ce na primjenu stečenih teorijskih znanja u praksu i potencirati umrežavanje i suradnju između bliskih, no nedovoljno povezanih umjetničkih i društveno-humanističkih struka, te potencirati njihovo uklapanje unutar profesionalnih mreža djelovanja u kulturi.


Kustoski program strukturiran je u 
tri osnovna istraživačko-teorijska modula koji se provode kroz seminare i radionice. Sudjelovanje u programu obuhvaća sve programske segmente. Nije moguće pratiti samo jedan od modula.

 

MODULI

* Fragmentirani uvid u povijest izložbenih praksi i kustoskih angažmana od 19. stoljeća do danas

voditelj: Dalibor Prančević

studeni 2012.

Namjera modula predstaviti je primjere izložbene djelatnosti od prvih emancipacija umjetničkih izložaba u devetnaestom stoljeću do pojave nezavisnih kustoskih angažmana artikuliranih prevalentno u drugoj polovini dvadesetog stoljeća i danas. Inicirati promatranje uloge kustosa i kustoskih kolektiva u tvorbi relevantnih spoznaja o suvremenom kulturološkom kompleksu, odnosno problematizirati ulogu muzeja i galerije u suvremenom društvu glavne su koordinate ove radionice. Fokus pažnje osobito će se usmjeriti na kustoske prakse koje su - bez obzira događaju li se unutar institucija ili su obilježene nezavisnim vaninstitucionalnim radom - neodvojivi segmenti promatranja suvremenog umjetničkog svjetonazora. Akcent bi se stavio i na načine elaboracije kustoskog diskurzivnog eksperimenta i njegovu sistematizaciju koji su se u posljednje vrijeme pojavili u nizu stručnih publikacija.

 

Dalibor Prančević povjesničar je umjetnosti i kustos. Studij povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Od 2001. do 2008. godine zaposlen je kao kustos za zbirku i dokumentaciju u Muzejima Ivana Meštrovića – Galeriji Meštrović u Splitu, a od 2008. godine do danas na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu kao znanstveni novak – asistent. Sudjeluje u nastavi na kolegijima: Suvremena umjetnostVizualne komunikacijeUmjetnost kroz suvremenu izlagačku praksu. Autor je izložbene selekcije Nenaslovljeno (… uz modeliranje), na 8. trijenalu hrvatskog kiparstva, priređene 2003. godine u prostorima Gliptoteke HAZU u Zagrebu, kao i izložbe Participacija, ne simulacija,  postavljene u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu 2010. godine. Autor je i kustoske platforme 36. splitskog salona pod nazivom Readymade – Rukotvorina – Fetiš – Igračka što je bila predstavljena u Multimedijskom kulturnom centru i Akvariju u Splitu 2009. godine, te je koautor kustoske koncepcije 37. splitskog salona naslovljene Platforma: izlàgati (se) izlágati priređene u Podrumima Dioklecijanove palače i javnom gradskom prostoru, 2011. godine. Protagonist je OUR-a (Organizacije udruženog rada), udruge za kulturu i vizualne umjetnosti i jedan od autora kustosko-umjetničkog projekta Radni teren Jugoplastika, što se odvijao u Salonu Galić u Splitu 2011. godine. Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA) - hrvatska sekcija,Književnog kruga u Splitu.

 

* Kustos na Mreži

voditelj: Klaudio Štefančić
studeni 2012. - veljača 2013.


Unatoč određenim otporima, kultura i umjetnost novih medija promijenili su rad umjetničkih institucija. Kratko sumirajući, možemo reći da su novi mediji obnovili važnost procesualnosti i 

nematerijalnosti kako u umjetnosti, tako i u kulturi u cjelini. Umjesto dovršenih kulturnih formi i 

čvrstih vremensko-prostornih okvira njihove recepcije, novi mediji su nas okrenuli fleksibilnosti, 

fluidnosti i nepostojanosti. U procesu kulturne komunikacije, medijacija je - ono što se događa između umjetnosti i njezine publike, između proizvođača i potrošača -  postala važna, ako ne i presudna. Dijelom i zbog toga, uloga se kustosa promijenila: on/ona je sve više upravljač, sve više kreator, a sve manje čuvar ili tumač određene kulture. Na tu su promjenu, možda i presudno, utjecale nove tehnologije, novi kanali društvene komunikacije. Stoga ćemo se u ovom modulu usredotočiti na najvažnije momente odnosa između kuriranja i novih medija, pri čemu se od polaznika očekuje praktična participacija.


Klaudio Štefančić 
diplomirao je komparativnu književnost i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1995. Piše i objavljuje tekstove s područja kritke i teorije umjetnosti, odnosno književnosti u Životu umjetnostiKonturiZarezu,Umjetnosti riječi i na II. programu Hrvatskog radija. Autor je monografije Montaža organizma (Fraktura, 2005., Zaprešić) o umjetničkom radu Daniela Kovača. Predaje medijsku umjetnost na Kustoskoj platformi i na 

Kulturpunktovoj novinarskoj školi. U okviru Centra za vizualne studije od 2008. do 2011. vodio je istraživanje posvećeno odnosu vizualne kulture i novih medija.Voditelj je Galerije Galženica (Velika Gorica).

 

*Knjiga umjetnika: područje eksperimenta

voditeljica: Ana Kovačić

prosinac 2012. – ožujak 2013.

Ovaj modul zamišljen je  kao istraživački proces tijekom kojeg se polaznici/ce upoznaju s radom na specifičnom izložbenom projektu: od usuglašavanja oko polja istraživanja, projektnog cilja i planiranja do odabira reprezentacijskog formata i realizacije. Kao početni istraživački impuls sagledava se knjiga koja je oduvijek bila prostorom produkcije i diseminacije značenja, a u vizualnoj umjetnosti poljem konceptualnog eksperimenta, posebice kroz dekonstrukcije semantičkih i reprezentacijskih polja od šezdesetih nadalje. No, kakva je uloga knjige kao medija unutar recentnih umjetničkih i kustoskih praksi? Koliko internet kao medij mijenja značenje umjetničke knjige? Kako se odvija suradnja kustos-umjetnik; dizajner-umjetnik unutar projekata vezanih uz umjetničku knjigu? Da li je i na koji način knjiga još uvijek oruđe umjetničkog eksperimenta? - samo su neka od pitanja koja ćemo otvoriti unutar ovog modula. Nakon inicijalna dva susreta u kojima ćemo se baviti poviješću knjige umjetnika te uvodom u ovaj medij danas, uslijedit će susreti s odabranim umjetnicima, kustosima te kritičarima koji su se u svom radu često bavili ovim medijem ili doticali tu temu svojim radom. Nakon istraživačkog dijela koji će provoditi sami polaznici, uslijedit će planiranje postava te finalno izlaganje cijelog procesa u ožujku 2013. u Galeriji Galženica u Velikoj Gorici s polaznicima kao kustosima koji stoje iza toga.


Ana Kovačić je kustosica koja radi kao voditeljica programa u Galeriji Miroslav Kraljević u sklopu čega je kurirala izložbe White Gorana Škofića i Suck, squeeze, bang, blow Dine Rončević (s Anom Kutlešom). Također je i suradnica Delve-a (Institut za trajanje, mjesto i varijable) i radila je kao istraživačica na segmentuIzvađeni iz gomile izložbe Političke prakse (post)jugoslovenske umetnosti u Beogradu u studenom i u ŠKUC-u u Ljubljani u prosincu 2009. godine. Uz Zanu Šaškin, autorica je izložbi Ho(w) to i  Draga, oprosti što ti pišem ovako kasnoElvisa Krstulovića i Ive Kovač u galeriji Jogurt u AKC Medika. Radila je i kao vanjska suradnica na projektima BLOK-a i Studija Pangolin, piše za portale kao i predgovore za izložbe. Živi i radi u Zagrebu, a trenutno je angažirana i kao vanjska suradnica Galerije Galženica u Velikoj Gorici na programima za 2012. i 2013. godinu.


Terensko putovanje – Oktobarski salon, Beograd

voditeljice Ivana Meštrov i Mihaela Richter

26., 27. i 28.10.2012.


Kao i u dosadašnjim izdanjima Kustoske platforme, bitan segment programa čini teren, kratak kolektivni istraživački boravak polaznika/ca i voditeljica programa na određenoj lokaciji. Terensko putovanje prvenstveno služi izravnijem upoznavanju polaznika/ca s umjetničkim scenama u zemlji, regiji i šire, a popraćen je i s kritičkim analizama viđenog. Tako se nakon posjeta Splitu i Beču i popratnih recenzija i kritičkih tekstova polaznika/ca objavljenih u Zarezu i na webstranici Kustoske platforme, ponovno okrećemo beogradskoj kulturnoj sceni i tamošnjem Oktobarskom salonu, izložbenoj manifestaciji posvećenoj recentnim umjetničkim praksama. Ovogodišnji, 53. salon naslovljen Good Life/Dobar život problematizira odnose između fizičkog poimanja prostora i onog društvenog, fizičkih narativa i prostornih imaginacija, a smješten je u specifičnom, povijesno obilježenom prostoru nekadašnjeg Geodetskog instituta u Beogradu. Terensko putovanje će tako biti, osim prilike za analizu izložbenog formata Salona i njegovih tematskih odrednica, poticaj za susret s beogradskom kulturnom scenom i predstavljanje programa Kustoska platforma tamošnjoj publici u suradnji s homolognim programom Kustosiranje.


Ivana Meštrov je povjesničarka umjetnosti i kustosica, jedna od članica udruge za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze, te asistentica na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. 

Mihaela Richter je apsolventica povijesti umjetnosti i filozofije te kustosica. Radila je kao stalna suradnica Kulture promjene Studentskog centra u Zagrebu na području vizualnih umjetnosti. 

Meštrov i Richter su osnivačice i voditeljice programa Kustoska platforma (2008/2009; 2010/2011; 2011/2012), čiji je cilj omogućiti dodatnu teorijsku i praktičnu edukaciju iz područja suvremene umjetnosti. Bile su gošće urednice 85. izdanja časopisa Život umjetnosti – Fragmenti kustoskog diskursa (izdavač Institut za povijest umjetnosti, 2009., Zagreb, Hrvatska) i temata u Zarezu pod nazivom Ti si mjerilo: kustoske, umjetničke i aktivističke prakse u urbanom prostoru koji je nastao u suradnji s polaznicama Kustoska platforma 2010./11. (Zarez, veljača 2011.). Kustosice su EduZgrafa, međunarodne platforme grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija za studente, održane u sklopu Zgrafa 11, 2012.

 

Za terensko putovanje polaznici/e pridonose participacijom od 500,00 kn za troškove puta i smještaja.

 
 

TERMINI ODRŽAVANJA

 

Kustoska platforma 2012./2013. traje od studenog 2012. do ožujka 2013. godine.

Svi susreti održavaju se u konferencijskoj dvorani Pogona – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Ulica Kneza Mislava 11.

 

DETALJAN RASPORED PROGRAMA


Uvodni susret: 22.10. 2012. od 21 do 23 sata.


*Terensko putovanje - Oktobarski salon, Beograd

26., 27. i 28.10.2012. (pet/sub/ned)

5.11. sastanak nakon terenskog putovanja od 18.30 do 21.00 sat (pon)

 

*Knjiga umjetnika: područje eksperimenta, voditeljica: Ana Kovačić

26.11. (pon), 6.12. (čet), 10.12. (pon) i 13.12.2012. (čet)

od 18.30 do 21 sat.

Dodatni termini: 11.1.2013. u 16 sati i 15.2.2013. u 20 sati, Pogon.

Ostali termini naknadno prema dogovoru grupe.

 

*Fragmentirani uvid u povijest izložbenih praksi i kustoskih angažmana od 19. stoljeća do danas, voditelj: Dalibor Prančević

17. i 18. 11., 2012.
08. i 09.12., 2012. (subota i nedjelja).

od 10 do 14 sati.

 

*Kustos na Mreži, voditelj: Klaudio Štefančić

14.1., 28.1., 11.2., 25.2. (ponedjeljci); 7.3., 14.3., 21.3.2013. (četvrtci)

od 18.30 do 21.00 sat.

  

Kroz dosadašnji program ostvaren je niz suradnji s lokalnim i međunarodnim institucijama i udrugama: Kultura promjene Studentskog centra u Zagrebu, Galerija Miroslav Kraljević, Galerija Nova, Centar za nezavisnu kulturu i mlade, DeLVe, HDLU, Institut za povijest umjetnosti, Muzej kvarta, Urbanfestival, Ecole du Magasin; te kustosima/icama i teoretičarima/icama: WHW, Sonja Leboš, Sanja Horvatinčić, Ana Kovačić, Zana Šaškin, Ana Janevski, Dorothee Richter i Ann Demeester, Ivana Bago i Antonia Majača. Stalni tim Kustoske platforme čine kustosice i povijesničarke umjetnosti Ivana Meštrov i Mihaela Richter.

Subpages (1): Teren
Comments