หน้าแรก

สวัสดีนักวิทยาศาสตร์แห่งปทุมคงคา
นี่คือ
แหล่งรวบรวมมนต์ดำและตำราปราบผีด้วยวิชาฟิสิกส์
 ซึ่งมีครูเพ็ญพนัสเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนTRY it ไหนดูซิหน้าเว็บย่อย (1): บทเรียนแสนสนุก