Lärare‎ > ‎Minna Thullberg‎ > ‎

9an Matematik

Vad gäller matematik så finns det bra webresurser, genomgångar på Youtube, extra övningsuppgifter, och andra texter. Kopiera webadresserna och klistra in i din webläsare för att komma vidare.
Genomgångar på Youtube, 
http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html
Övningar: 
http://maths.nu/hej/container/iv_ma/content/moment/gr1/00_gr1_index.html
Förklaringar och övningar: 
http://www.rasmus.is/SV/T/u/stu0mn.htm

Tänk på att vi lär oss matematik stegvis från 1an-9an, och kunskaperna byggs på hela tiden. Du behöver komma ihåg det du lärt dig tidigare år för att komma vidare och utveckla din matematik. Då behöver du kanske repetera ibland? För de allra högsta betygen ska du kunna problemlösning på hög nivå, vilket handlar om att kunna tänka i flera steg, använda ändamålsenliga metoder, använda tidigare kunskaper mm.

Så här skriver skolverket om problemlösning
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning. Problem kan ha kopplingar till olika matematiska kunskapsområden. 
Ċ
Minna Thullberg,
27 feb. 2018 05:55
Comments