Lärare‎ > ‎Malin Lager‎ > ‎

svenska år 7

I sjuan i svenska:
I sjuans svenska brukar jag arbeta med en gemensam bok, som jag läser högt ur och där eleverna får olika skrivuppgifter och att vi samtalar om boken i helklass och mindre grupper. Vidare brukar jag arbeta med en brottsberättelse - ett samarbete med SO-undervisningen. Vi tränar skrivregler, disposition och att skriva gestaltande. Vi brukar även i sjuan ha en liten del med grammatik och även ett moment där eleverna får träna på att hålla muntliga framföranden.
ĉ
Malin Lager,
19 sep. 2017 06:06
Ċ
Malin Lager,
18 sep. 2017 01:58
Comments