Lärare‎ > ‎Malin Lager‎ > ‎

engelska år 6

Läsåret 2017-2018 har jag inga sexor i engelska.


I sexan brukar jag utgå ifrån läroboken "Good Stuff A". Vi brukar jobba med tre kapitel per termin och jag kompletterar med muntliga övningar, dramatiseringar, film med mera. Vi brukar ha minst ett oförberett prov per termin i engelska i läs- och hörförståelse. Läxor: Eleverna brukar olika typer av läxor; traditionella glosläxor, pratläxor, läsläxor och även skrivläxor.

På vårterminen är det nationella prov i engelska för år 6. Det testar läsförståelse, hörförståelse, talande och skrivande.
Comments