Lärare‎ > ‎Karin Löf‎ > ‎

Idrott & hälsa 8an

Dansgrupper vt17

1. Hjalmar, Alice, Alma, Måns, minna

2. Elvis, Astrid, Alva, Önska, Hugo

3. Leon, Lova-Li, Majken, Asker, Elias E

4. Danni, Elsa, Isabella, Sixten, Emrik

5. Elias H, Jenny, Anna, Franz, Ellen


YouTube-videoTräningsdagbok klass 8 VT 17

Fokus på styrketräning

Förberedelser:
Skapa ett Google-dokument som du döper till Träningsdagbok klass 8 och ditt namn. Följ sedan punkterna nedan och skriv fortlöpande i din träningsdagbok under träningsperioden. Dela dokumentet med mig så att jag har tillgång till det, karin.lof@kulturskolanraketen.se

1.     Sätt upp ett mål som kan förbättra din styrka.

2.     Beskriv och motivera ditt val av aktiviteter och vad du förväntar dig för resultat av din träningsperiod.

3.     Gör ett tydligt träningsschema över 8 veckor där du planerar in två pass per vecka.

Träningsperiod:

4.     Utvärdera din träning efter varje träningspass eller vecka. Skriv det i ditt träningsdagdagboksdokument enligt följande princip:

-        Agera – vad du har tränat?

-        Reagera – hur kändes det, hur upplevde du det?

-        Reflektera – vad beror det på att du kände så under träningen?

Utvärdering:

5.     Hur har du upplevt träningsperioden?

6.     Har du nått ditt mål? Varför/varför inte?

7.     Har du kunnat följa din planering? Varför/varför inte?

8.     Om du skulle göra om uppgiften igen, skulle du då göra något på ett annat sätt? Varför/varför inte?

9.     Har din fysiska förmåga och hälsa påverkats av träningen och i så fall på vilket sätt?

10.  På vilket sätt kan den fysiska förmågan och hälsan påverkas av: kost, sömn, stress, sjukdom och sociala aspekter. Använd dig av och utgå från hälsotriangeln när du svarar på denna fråga. 

Tips:

©     Använd dig av relevanta ord och begrepp

©     Var noga med källhänvisning (var har du hittat information?)

©     Se nästa sida för kunskapskraven

I din slutgiltiga inlämning vill jag att du skickar in alla punkter från 1-10 i ett dokument så att jag kan läsa hela träningsdagboken från början till slut.

Slutgiltig inlämning sker vecka 11, senast söndagen den 19/3-17. Mejla till mig:karin.lof@kulturskolanraketen.se


Tabata-timern heter:
HIIT Timer eller Hi2T Timer


ĉ
Karin Löf,
23 mars 2017 03:47
ć
Karin Löf,
10 jan. 2017 05:40
Ċ
Karin Löf,
12 jan. 2017 00:15
Ċ
Karin Löf,
10 jan. 2017 05:42
Comments