Klasser‎ > ‎Årskurs 4‎ > ‎Gamla veckobrev‎ > ‎

Veckobrev 38

Allmän information 

(Fet stil pga konverteringsproblem)

PeO kom på besök idag. Minst sagt uppskattat...
 
Från föräldramötet:
Tack för uppslutningen på föräldramötet. Det kändes fint att få träffa er. Följande punkter informerades kring:

- Läget i klassen (utifrån trivselenkäten): Ser bra ut. Självklart finns en stor saknad efter PeO, men ingen tycker det känns jobbigt att gå till skolan och alla tycker om sin klass. Att jobba vidare med: demokrati i kompisgrupperna, att några upplever att de förväntas vara på ett speciellt sätt och att komma igång med brev till mig så jag får veta sådant som jag behöver känna till händer i gruppen. 

- Viktiga skillnader mot lågstadiet: 
- deadlines i uppgifter - om man inte hunnit klart får man ta hem och jobba klart eller ta en del av fritidsklubbstiden.
- läxor och prov - för att mängdträna och befästa ges läxor. Prov använder vi som ett tillfälle att sammanfatta och repetera det vi jobbat med samt utvärdera vad som behöver jobbas med ytterligare.
- sjukfrånvaro - brukar märkas av tydligare på mellanstadiet eftersom tempot är högre än på lågstadiet. Var inte hemma mer än absolut nödvändigt, och se till att komma på stödtiderna/stanna kvar efter skolan efter sjukfrånvaro för att komma ikapp. 

- Läsningen - Skolan erbjuder var tredje vecka en ny bok som vi läser och diskuterar tillsammans. Däremellan väljer elev och hem egen bok att läsa. Detta innebär att alla alltid läser på mellanstadiet, annars har det blivit något fel. 
Som förälder avgör man självklart själv hur delaktig man är i sitt barns läsande, men jag kan se att många i fyran fortfarande skulle vinna i sin läsutveckling på att regelbundet högläsa tillsammans med en förälder (t.ex. varannan sida).
Parallellt läser vi varje vecka en gemensam bok i klassrummet där jag högläser och alla följer med i texten. Detta för att lättare kunna stanna upp och gå tillbaka samt diskutera det lästa.

- Skrivandet: vi har tränat penngrepp och spårning av bokstäver. Nu gäller det att få upp hastigheten med bibehållen tydlighet. Så småningom kommer vi skriva längre texter. Skiljetecknen håller vi också på att träna in.
Jag vill att alla i klassen ska kunna skriva hela alfabetet korrekt under 30 sekunder innan terminens slut. Klassen har som morot en mystimme då de tillsammans hinner 600 bokstäver på 30 sek. Nuvarande klassbästa är 462, tror jag.

- SO: Vi jobbar denna termin med Sverige och Vikingatiden. Till båda har vi arbetsböcker.

- Temaarbetet: Terminens tema handlar om kretslopp. Efter en kursdel, som just pågår som bäst, kommer vi tillsammans med eleverna jobba fram en dansteater utifrån boken "Liten är fin" av Inger Nilsson. Man kommer kunna välja om man vill agera eller dansa. Förutom att skapa en fin pjäs för er föräldrar är målet att det vi arbetat med på kurserna också ska komma fram i teatern.

- Utvecklingssamtalen: är på mellanstadiet semi-elevledda. Innebär att era barn ska hålla i samtalets dagordning och vara ordförande, men att vi lärare finns tillgängliga ca 30 minuter av samtalet (2x15 om man vill prata med både mig och Madde). Om ni eller vi anser att ett traditionellt samtal är att föredra ordnar vi det. Om två veckor startar de första samtalen och på måndag skickar jag ut ett schema med samtalstiderna.

- Föräldrarepresentanter till utvecklingsgruppen är tills vidare: Mats: mats.allmyr@gmail.com och Lottie: Lottie.engwall@magelungen.com

- Sjukfrånvaro: görs alltid på mail i god tid innan skolan börjar. Detta för att läraren inte ska behöva lämna klassen i onödan för att ringa och kontrollera att inget hänt. Snälla, följ detta!

Klassföräldrar detta läsår:
utsedda på allmän begäran i bokstavsordning efter barnets förnamn. Vet ej vilka som varit tidigare, men fortsätter ni att plocka 4 per läsår så täcker ni upp resten av grundskoleåren.
Antons föräldrar
Alicias föräldrar
Bos föräldrar
Elis föräldrar

Tillagt må 19/9:

Hej igen alla fyraföräldrar. Här lite smått & gott:

Läxa denna vecka (till fredag) är att studera en sida i den bok du läser och skriva en lista över vilka skiljetecken du hittar på sidan. Räkna också ungefär hur många ord som står på sidan. 

De som är med i läsgruppen har börjat på Anna Larssons hemliga dagbok. Vi påbörjade den i fredags, och de som missade läsgruppen då får välja själva om de vill läsa till s. 57 på fredag eller fortsätta i den bokan man påbörjat hemma.

Allmänt om läsandet och som ett förtydligande så vill jag understryka att den bok som skickas hem från skolan uppdelad på tre veckor i de allra flesta fall (om man inte har lässvårigheter) ska ses som ett komplement till den övriga läsning som sker hemma. De allra flesta ska alltså ha en annan bok pågående och vi brukar sätta 30 min. läsning/dag som ett minimum. 


Välkommen på utvecklingssamtal på mellanstadiet. Samtalen skiljer sig mot de ni haft på lågstadiet på ett antal sätt:
  • Samtalet kommer ledas av ert barn, som kommer att ha bestämt en dagordning. 
  • Under samtalet kommer ni få möjlighet att träffa både mig och Madelene.
  • Flera samtal pågår samtidigt, och ni får ta den tid ni känner att ni behöver tillsammans, även om inte jag eller Madelene kan vara med under hela samtalet. kan vara bra att ta med en frukt eller liknande.
Utvecklingssamtalstider:

Må 3/10 v.40  
14.10: Stella & Linda
14.30: Robin & Frans
15.00: Esther & Janina
15.30: Jens & Oscar
16.00: Vanja & Alicia
16.30: Jack & Karl

On 5/10 v.40
14.10: Herman & Bo
14.30: Kit & Ester
15.00: Filip & Anton
15.30: Elly & Frida
16.00: Eli & Oskar
16.30: Hilvi & Märta

Meddela omgående om ni byter tider med varandra!

Mvh / Hans

Denna vecka
Måndag: USA-dag. Klasserna kommer gå runt på olika stationer och lära sig lite om USA.
Tisdag: Alla får berätta lite om det de läser hemma nu.
Onsdag: 
Torsdag: 
Fredag:  Idrott ute, kläder efter väder och VATTENFLASKA! Läsgruppen samt skrivgruppen ses 8.10 Lämna in skiljeteckenläxa.

Ämnesinformation

Matte/NO: Kul å se er på mötet, om än så kort. Nu har eleverna skrivit klart provet (de flesta, några var borta och får skriva vid annat tillfälle). Vi kommer att gå vidare med addition och subtraktion och började lite smått idag att damma av 10-kamraterna. / Madelene 

Svenska: 

Engelska: Syftet med glosläxor är att skapa struktur och tydliga rutiner i barnens språkstudier samt bygga ett grundläggande ordförråd. 
Ni som föräldrar kan hjälpa era barn genom att förhöra glosorna hemma, be dom att läsa högt för er samt diktera orden och sedan kolla stavningen. De behöver inte stava perfekt, i början kan de vara osäkra och göra små fel. Det viktigaste är att de tränar kontinuerligt. / Simona

SO: skriva

Tema: 

Idrott: 

Musik:  Vi har startat terminen med att sjunga traditionella sånger från England och USA. Vi tränar också en del samspel. På engelskan har barnen skrivit egna verser på en sång som vi ska sjunga tillsammans i veckan.
Framöver kommer klass fyra också att vara med i Raketens luciatåg dit ni föräldrar bjuds in. Jag skriver mer om detta när det närmar sig.
/Ingela

Textilslöjd: Eleverna har börjat med broderi och jag har visat de ett nytt läromedel på lektionen med filmade instruktioner. De kan logga in på detta hemma också om de vill titta fler gånger på hur olika stygn kan sys t.ex. Under min flik här Cecilia Ehnborg finns information om hur de kan logga in. De kan också titta på slöjdportfolio. nu på andra elevers slöjdarbeten. Så småningom kommer åk 4 få göra egna inloggningar där och lägga upp bilder och skriva om sina slöjdarbeten i sin portfolio. Hälsningar Cecilia!

Förhandsinfo v. 39
Måndag: 
Tisdag: 
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Comments