Klass 9

 
 
Eleverna i åk nio väljer en uppgift som de vill arbeta med, de gör en skiss med de rätta måtten och arbetar sedan utifrån den. Exempel på arbeten är blommbord, pall, stol, kista mm.

Kriterier underlag för bedömning i slöjd:

Hur du formger och kan framställa dina slöjdarbeten genom att använda redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Förmågan att välja och motivera – hur och varför du genomfört ditt arbete som du gör med tankar på kvalitét och miljöaspekter.

Förmågan att analysera och värdera din arbetsprocess och ditt resultat – hur du kan använda rätt namn och begrepp när du beskriver och utvärderar olika slöjdarbeten.

 

Kunskapskrav

       E

       C

        A

Progression

Ex. Du gör uppgiftrena så gott du kan, du följer instruktioner och ber om hjälp för att komma vidare. Du använder redskap på ett fungerande sätt. Gör klart dina arbeten och skriver enkel text om din arbetsprocess och ditt resultat.

Ex. Du gör uppgiftrena och anstränger dig för att få ett bra resultat. Du bidrar med egna idéer och driver ditt arbete framåt själv när du kan. Du använder verktyg säkert och på rätt sätt. Du beskriver och motiverar mer utvecklat din arbetsprocess och ditt resultat.

Ex. Du gör det mesta möjliga för att utveckla uppgifterna. Du får ett resultat med mycket bra kvalité. Du använder verktyg säkert och med precision. Du kan beskriva och motivera på ett bra utvecklat sätt, din arbetsprocess och resultat.

 

Comments