Klass 8


  Kniv och knivslida
   Av Johan M.

Skohylla
 Av Hilma W.

Kriterier underlag för bedömning i slöjd:

Hur du formger och kan framställa dina slöjdarbeten genom att använda redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Förmågan att välja och motivera – hur och varför du genomfört ditt arbete som du gör med tankar på kvalitét och miljöaspekter.

Förmågan att analysera och värdera din arbetsprocess och ditt resultat – hur du kan använda rätt namn och begrepp när du beskriver och utvärderar olika slöjdarbeten.

 

Kunskapskrav

       E

       C

        A

Progression

Ex. Du gör uppgifterna så gott du kan, du följer instruktioner och ber om hjälp för att komma vidare. Du använder redskap på ett fungerande sätt. Gör klart dina arbeten och skriver enkel text om din arbetsprocess och ditt resultat.

Ex. Du gör uppgifterna och anstränger dig för att få ett bra resultat. Du bidrar med egna idéer och driver ditt arbete framåt själv när du kan. Du använder verktyg säkert och på rätt sätt. Du beskriver och motiverar mer utvecklat din arbetsprocess och ditt resultat.

Ex. Du gör det mesta möjliga för att utveckla uppgifterna. Du får ett resultat med mycket bra kvalité. Du använder verktyg säkert och med precision. Du kan beskriva och motivera på ett bra utvecklat sätt, din arbetsprocess och resultat.

 

 
ą
Okänd användare,
14 maj 2013 04:11
Comments