Klass 5

 
 
  I åk 5 så övar vi på att använda den elektriska figursågen och på läsa enklare ritningar.
 
    Eleverna har ritat ut en figur som de sedan sågat på den elektriska figursågen. De har läst på en ritning hur långa pinnarna ska vara till ställningen, sågat, ritat ut för borrhålen och satt ihop ställningen.
 
 
 
 

Kunskapskrav

       E

       C

        A

Progression

Ex. Du gör uppgiftrena så gott du kan, du följer instruktioner och ber om hjälp för att komma vidare. Du använder redskap på ett fungerande sätt. Gör klart dina arbeten och skriver enkel text om din arbetsprocess och ditt resultat.

Ex. Du gör uppgiftrena och anstränger dig för att få ett bra resultat. Du bidrar med egna idéer och driver ditt arbete framåt själv när du kan. Du använder verktyg säkert och på rätt sätt. Du beskriver och motiverar mer utvecklat din arbetsprocess och ditt resultat.

Ex. Du gör det mesta möjliga för att utveckla uppgifterna. Du får ett resultat med mycket bra kvalité. Du använder verktyg säkert och med precision. Du kan beskriva och motivera på ett bra utvecklat sätt, din arbetsprocess och resultat.

 Inga betyg i åk 5

 
 
 

Comments