Mellanstadiets tema

Vi arbetar varannan termin med ett no-tema och vartannat med ett so-tema. Nu, vt 2018, är vi i färd med att avsluta Val & demokrati-temat vi arbetat med under våren. I det temat har samhällskunskap och historia haft stor del. 
I höstas hade vi ett byggtema som avslutades med en utställning på Lucia. I byggtemat arbetar vi utifrån mål i teknik fysik och matematik.
I höst är det troligtvis dags för ett no-tema igen och då är det återigen fysik men även kemi och biologi. Dock är temat inte ett renodlat no-tema då det innehåller en stor del geografi och samhällskunskap, så det är ett no/so-tema snarare än ett renodlat no-tema. 
Till våren är det so-tema igen, återkommer om vad det blir denna gång.
Comments