NO-ämnena + Teknik

Vi jobbar med NO både på vanliga lektioner i helklass, men främst i temat där vi möter NO- och So-ämnen med estetiska arbetssätt. De lärare som är ansvariga för de naturvetenskapliga ämnena på Raketen är Minna Thullberg, Elin Winberg och Madelene Klein.

Nedan finner du länkar till kursplanerna i de olika NO-ämnena.

Kemi
 
Fysik
 
Biologi

Teknik

Comments