Волонтерська діяльність

Кто такой волонтер?

Что такое три минуты - мгновенье или вечность?
Судить Вам, но этого времени вполне достаточно, чтобы прочесть эти несколько строчек.
Зачем?...
Конечно, Вы не раз слышали о волонтерстве. Что творится в мире в стране, и сколько людей с грустными глазами…
Забота о детях, страждущих и пожилых – это не какой-то модный реверанс, это бесценный аванс. Не в них, а в наше общее завтра. Возможно, сегодня мы не накормили всех голодающих или не обнимем всех детей, возможно… но мы можем подарить свое внимание кому-то из них помня, что маленькие поступки вершат большие дела.


Що таке волонтерство?Відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”, прийнятого Верховною Радою 19 квітня 2011 року, “волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога – роботи та послуги, що безоплатно виконуються та надаються волонтерами та волонтерськими організаціями. Волонтерська діяльність є формою благодійництва”.

 Таким чином, волонтерство — це благодійна діяльність приватної особи, яка не вимагає фінансових пожертвувань від особи, а базується переважно на використанні часу та навичок цієї особи, які надаються особою на безоплатній основі.

 Чим можуть займатися волонтери?
Спектр благодійної діяльності волонтерів дуже широкий.
 
Так, можна говорити про тих, хто потребує волонтерської допомоги — це хворі, інваліди, літні люди, безробітні, бездомні, безпритульні особи, багатодітні сім'ї та сироти, інші кризові категорії населення. А отже, волонтерська діяльність може бути спрямована на допомогу одній із цих груп людей.
 З іншого боку, можна говорити про форми волонтерської діяльності: волонтери можуть виступати організаторами заходів, пов’язаних із охороною довкілля чи збереженням культурної спадщини. Вони можуть організовувати змагання або мистецькі фестивалі. Важлива участь волонтерів у зборі фінансів на ту чи іншу благодійну ініціативу. Крім цього, завжди цінується добровільна праця на підтримку громадських та благодійних організацій. Вони зазвичай потребують безкоштовних консультацій юристів, фінансистів, PR-фахівців, дизайнерів, веб-розробників, перекладачів тощо.

 Як стати волонтером?

 У пошуках можливості для добровільної праці перш за все слід звернути увагу на своє оточення. Можливо, хтось із ваших знайомих уже має досвід волонтерства та може дати корисні поради. Якщо ж поруч немає досвідченого добровольця, то можна скористатися кількома шляхами.
Шлях 1. Самостійний пошук в інтернеті
Набравши в пошуковій стрічці вираз “Як стати волонтером?”, ви зможете опинитися на сайтах не одного десятка вітчизняних благодійних та громадських організацій, які постійно працюють із волонтерами. На сторінках багатьох із них виписані детальні інструкції про те, яким чином стороння людина може приєднатися до їхніх команд волонтерів. Ознайомившись спочатку віртуально з діяльністю цих організацій, можна далі відвідати офіси тих, які сподобались, та зробити власний вибір. 
Шлях 2. Навчання в організаціях, які займаються підготовкою волонтерів
Наразі в Україні є кілька організацій, які фокусують свою діяльність на підготовці волонтерів. Звернувшись до цих організацій, ви можете з одного боку пройти навчання як майбутній волонтер, а з іншого - отримати корисні поради стосовно можливих волонтерських ініціатив. До організацій, які активно займаються підготовкою волонтерів належать:
На сайті “Доброї волі” є також оголошення від тих організацій, які запрошують до себе волонтерів. А ви можете залишити там інформацію про себе як потенційного добровольця.
 
Крім цього, центри підготовки волонтерів створені на базі багатьох факультетів соціальної роботи у вищих навчальних закладах України. Звернувшись до цих центрів, можна також знайти корисну для себе інформацію.
  Шлях 3. Консультації в соціальних службах для дітей, сімей та молоді 
Тривалий час державні соціальні служби для дітей, сімей та молоді дуже активно співпрацюють із волонтерами. На базі окремих служб створюються волонтерські клуби чи загони, інші проводять школи волонтерів, а деякі активно поширюють концепцію волонтерства на території власної діяльності. Великою перевагою цих служб є те, що вони володіють інформацією про благодійні чи громадські організації, які справді активно працюють у громаді та надають реальну допомогу тим, хто її потребує.
 
Таким чином, звернувшись до соціальної служби, можна стати її волонтером або отримати пораду стосовно того, хто потребує наразі волонтерської підтримки у вашій громаді.
 
Контакти вашої місцевої соціальної служби можна отримати тут:http://www.dcssm.gov.ua/ua_index.phtml.
 
  Можливості міжнародного волонтерства
 Для тих, хто бажає здобути досвід волонтества в інших країнах, існує можливість приєднатися до програми "Волонтери ООН". Зазвичай волонтерські посади, запропановані програмою ВООН, тривають 24 місяці. Однак дедалі частіше з'являються вакансії, розраховані на термін від 6 до 12 місяців.

Детальніше про "Волонтерів ООН"http://ukraine.unv.org/ua/jak-stati-volonterom.html.Декларація про волонтерську діяльність


Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадянського суспільства. Вона втілює в собі найшляхетніші прагнення людства – прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості для всіх людей. У період глобалізації та постійних змін світ стає меншим, більш незалежним, більш складним. Волонтерська діяльність – індивідуальна чи колективна – є способом: • підтримки та зміцнення таких людських цінностей, як піклування та надання допомоги членам громади;• використання кожною людиною своїх прав та обов'язків як члена певної громади в процесі навчання та розвитку впродовж усього життя, реалізовуючи весь свій людський потенціал;

• взаємодії між людьми, незважаючи на всі відмінності, для спільного життя у здоровому стабільному суспільстві, для спільного вироблення нових способів вирішення проблем, які виникають;

На світанку нового тисячоліття волонтерство є суттєвим елементом у структурі усіх суспільств. Воно перетворює на практичну та ефективну дію декларацію ООН про те, що "Ми, люди" маємо змогу змінити світ.

Ця Декларація підтримує право кожної жінки, чоловіка та дитини на вільне об'єднання у спілки та зайняття волонтерською діяльністю без будь-якої дискримінації відносно культурного та етнічного походження, віросповідання, віку, статі, фізичного, соціального чи економічного становища. Всі люди у світі повинні мати право на вільне витрачання свого часу, таланту та енергії на користь інших людей чи громади, працюючи індивідуально чи в колективі і не сподіваючись на фінансову винагороду.

Ми прагнемо такого розвитку волонтерства, який би:

* збільшив залучення всієї спільноти у процес визначення та розгляду існуючих проблем

* заохотив молодь до лідерства через надання послуг протягом більшої частини життя

* надав слово тим, які не можуть за себе говорити

* надав можливість усім займатися волонтерською діяльністю

* додав, але не замінив відповідальності інших секторів та зусиль оплачуваних працівників

* дав змогу людям постійно здобувати нові знання та навички і повністю розвивати їхній особистий потенціал, впевненість у власних силах та творчі здібності

* сприяв родинній, національній та глобальній солідарності.

Ми вважаємо, що волонтери та організації і громади, на користь яких вони працюють повинні спільно нести відповідальність за:

* створення середовища, у якому б до праці волонтерів ставилися з розумінням, що дало б змогу досягнути більшого порозуміння щодо кінцевих результатів спільної праці

* визначення критерії участі волонтерів, включаючи визначення умов укладання угод з волонтерами для вироблення певної політики роботи з волонтерами, щоб дало змогу ефективніше використовувати працю волонтерів

* забезпечення відповідних гарантій для волонтерів та тих, кому вони надають свої послуги

* забезпечення волонтерів відповідним навчанням, постійним оцінюванням та визнанням

* забезпечення доступу до волонтерської діяльності усім людям, без будь-яких обмежень щодо фізичного, економічного, соціального чи культурного становища.

***

Беручи до уваги основні людські права та свободи, задекларовані Загальною декларацією прав людини, принципи волонтерства та відповідальності волонтерів та організацій, в яких вони працюють, ми закликаємо

Всіх волонтерів заявити про свою віру у волонтерську діяльність як у креативну та моделюючу силу, яка:

* сприяє створенню міцних та стабільних громад, у яких поважається гідність людини

* заохочує людей користуватися своїми людськими правами, тим самим покращуючи своє життя

* допомагає вирішувати культурні, економічні та екологічні проблеми

* сприяє формуванню більш гуманного суспільства через всесвітню співпрацю та взаємодопомогу.

Лідерів

* усіх секторів об'єднати свої зусилля для створення потужних та ефективних місцевих волонтерських центрів як базових пунктів волонтерського руху

* уряду забезпечити право людини на зайняття волонтерською діяльністю, зняти усі законодавчі перешкоди, які існують у країні, залучати волонтерів до своєї діяльності, надавати громадським організаціям ресурси для популяризації та підтримки ефективної мобілізації волонтерських сил та управління діяльністю волонтерів

* бізнесу заохочувати залучення своїх працівників до волонтерської діяльності на благо місцевих громад та надавати людські та фінансові ресурси для розвитку відповідних інфраструктурних організацій

* преси подавати волонтерські історії та інформувати громадськість про волонтерську діяльність для залучення більшої кількості людей до волонтерського руху

* закладів освіти заохочувати та сприяти залученню людей різного віку до волонтерської діяльності, створюючи можливість ознайомлення з волонтерською діяльністю через певні освітні програми та курси

* релігійних організацій проголосити волонтерство своєрідною відповіддю на духовне покликання всіх людей до служіння

* громадських організацій створити дружнє організаційне середовище для волонтерів та надати людські та фінансові ресурси, необхідні для ефективного залучення волонтерів.

проголосити "Десятиріччя Волонтерів та Громадянського Суспільства" як визнання потреби зміцнення інститутів вільного громадянського суспільства

визнати "червоне В" як універсальний символ волонтерства.

Організацію Об'єднаних Націй

Міжнародна Асоціація Волонтерських Зусиль закликає волонтерів та лідерів усіх секторів у всьому світі стати партнерами у процесі популяризації та підтримки ефективного волонтерства, доступного усім, як символу солідарності усіх людей та націй. Міжнародна Асоціація Волонтерських Зусиль запрошує всю волонтерську спільноту вивчати, обговорювати та втілювати в життя цю Загальну декларацію про волонтерську діяльність.

Прийнято Міжнародною радою директорів Міжнародної Асоціації Волонтерських Зусиль на 16 Всесвітній конференції волонтерів.

Амстердам, Нідерланди

Січень 2001 року

Джерело: Служіння заради миру