ข้อมูลสำหรับนิสิต

 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2561-->>Click
หากนิสิตต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อถามได้ที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

ข้อควรรู้สำหรับนิสิต