วันแรกในการใช้งาน
ถ้าคุณเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Google Apps, สามารถทำตามคำแนะนำในนี้ได้เลย
Contact Support
02-562-0951-6 ต่อ 622999
help@ku.th
Google Apps   จดหมาย   ปฏิทิน   ชื่อของผู้ติดต่อ   งาน  
1. สำรวจปฏิทินของคุณ

คลิกตาม interactive tour เพื่อเรียนรู้การใช้งานปฏิทินของคุณ

Calendar interactive tour

2. กำหนดการการประชุม

กำหนดกิจกรรม, การส่งคำเชิญ, แนบเอกสารเพิ่ม, และพิมพ์ปฏิทินของคุณ

Scheduling and other Calendar basics 

Create events (3:03)

Print calendars and events (2:19)

3. ตั้งค่าต่างๆในปฏิทิน

ตั้งค่าการเตือนในกิจกรรม, การตอบรับคำเชิญ, การแชร์ปฏิทิน, การเพิ่มปฏิทิน

Set up reminders, sharing, and more 

Import events from your old calendar

More about using Google Calendar...