เคล็ดลับสำหรับการใช้งาน
ใช้ Google Apps ให้เต็มที่!
ที่โดดเด่น   ทั่วไป   Gmail   ปฏิทิน    

Featured Tips

 • Sort messages by keyword using Gmail search

  You might be used to sorting messages in your Inbox, listing them by sender, for example, or the date they're received. In Gmail, you can do essentially the same thing by searching for messages. Searching may sound like more work, but it can actually be easier and a lot more powerful than sorting, once you learn a few tricks!

  See the whole tip...

  Unthread your conversations

  With Gmail's Unthreaded feature, คุณสามารถสลับระหว่าง conversation view, ในแต่ละข้อความและข้อความตอบกลับที่เกี่ยวข้องกันหรือมีหัวข้อเดียวกันให้เป็นข้อความเดียว และสลับระหว่าง traditional view ในแต่ละข้อความตอบกลับที่ถูกแยกออกเป็นข้อความเดี่ยวในกล่องข้อความของคุณ

  See the whole tip...

  Create nested labels

  Miss your nested folders? Use Gmail's Nesting feature to organize your labels in a hierarchy, the same as other mail programs often let you do with folders.

  See the whole tip...

 • Gmail Tips - Unthread your conversations
Other resources

การค้นหาใน Gmail & คีย์ลัดประหยัดเวลา
เก็บแผ่นอ้างอิงนี้ จะเป็นประโยชน์ในระหว่างการทำงาน
สำรวจ Google Labs
เปิดใช้งานจดหมายออฟไลน์ ซุปเปอร์สตาร์ของ Gmail ยกเลิกการส่งและอื่น ๆ อีกมากมาย