เริ่มต้นการใช้งานกับ Google Sites
ด้วย Google Sites, คุณและทีมของคุณ สามารถสร้างเว็บไซต์ภายในองค์กรอย่างง่ายๆ ใช้ WYSIWYG editor หรือใช้ HTML โดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถรวม Google calendars และ gadgets อื่นๆมาอยู่บน site ของคุณได้อีกด้วย!
ด้วย Google Sites, ทุกคนในทีมสามารถสร้างไซต์, share และทำงานร่วมกันบนเอกสาร, videos, schedules และอื่นไปพร้อมๆกัน หรือสร้าง public-facing site สำหรับองค์กรของคุณก็ได้

Get started with Google Sites 

  • ใช้ guide นี้เพื่อ:
  • สร้าง site
  • insert maps, forms และ videos
  • รวม calendars และ docs
  • เลือก layout และ appearance แบบที่ต้องการ
  • Share หรือทำเป็น publish site

Building a basic site is as easy as editing a document!