ผู้ช่วยผู้บริหาร
คุณเป็นผู้ช่วยผู้บริหารหรือเป็นผู้ประสานงาน? นี่เป็นวิธีตั้งค่าการมอบหน้าที่ให้ผู้ช่วยมาช่วยจัดการกับปฏิทิน, Inbox หรือสร้างกิจกรรมต่างๆแทนผู้บริหารได้อย่างไร
Gmail
Gmail สำหรับผู้ช่วย Admin

Google Doc 
PDF
Guide นี้ประกอบด้วย:
  • การตั้งต่าใน Gmail เพื่อให้ผู้ช่วยดูแลแทน
  • งานบน Gmail 
  • Tips เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • สิ่งที่แนะนำใน Gmail Labs สำหรับผู้ช่วย
Set up Gmail Delegation Video (2 นาที): เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าใน Gmail เพื่อที่คุณสามารถจัดการกับ Inbox ของเจ้านาย และส่ง mail แทน
ปฏิทินของ Google 
ปฏิทินของ Google สำหรับผู้ช่วย Admin 

Google Doc 
PDF
Guide นี้ประกอบด้วย:
  • การตั้งค่าในปฏิทินเพื่อให้ผู้ช่วยดูแลแทน
  • จัดการกับกิจกรรมต่างๆแทนหัวหน้าของคุณ
  • จัดการกับห้องประชุม
  • อัพเดทรายละเอียดกิจกรรม
  • สิ่งที่แนะนำใน Calendar Labs สำหรับผู้ช่วย
Set up Google Calendar delegation Video (4:20 นาที): เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าในปฏิทินของ Google เพื่อที่คุณจะได้จัดการกับกปฏิทิน, สร้างการประชุมและตอบรับกับการเชิญต่างแทนเจ้านายของคุณ