เริ่มต้นการใช้งานกับ Google Drive
เข้าถึง, จัดการ และ share files ทั้งหมดของคุณ จากทุกๆ device และทุกๆที่ 
ด้วย Google Drive คุณสามารถสร้าง Google Docs,  เก็บไฟล์มากกว่า 30 ไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ชนิดไหน, จากนั้นเปิด และ Share ไฟล์จากทุกๆ device!

Get started with Google Drive

  • ใช้ guide นี้เพื่อ :
  • ตั้งค่าใน Google Drive
  • จัดการ, ค้นหา และ share files
  • เปิดและ preview files
  • Sync กับ PC, Mac หรือ Android ของคุณ