Google Docs, Sheets และ Slides
ด้วย Google Documents, คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบง่ายๆบน documents, spreadsheets และการนำเสนอแบบ slide-show ส่วน docs ของคุณนั้นจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่ Cloud และคุณยังคงสามารถทำงานร่วมกับเฉพาะคนหรือกลุ่มคนที่คุณ share เอกสาร ให้เท่านั้น — สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารในแต่ละคนหรือกำหนดให้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันก็ได้