รับเชิญเป็นวิทยากร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร

โพสต์11 มิ.ย. 2560 07:32โดยSupinya PANDUM   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 08:22 ]

รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การบริหารความเสี่ยงและกาาควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โพสต์19 ธ.ค. 2559 19:35โดยSupinya PANDUM   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 19:47 ]

      
รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2554 
โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง " ENTERPRISE RISK MANAGEMENT " ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โพสต์19 ธ.ค. 2559 19:25โดยSupinya PANDUM   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 19:51 ]

รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง " ENTERPRISE RISK MANAGEMENT " ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่7-8 มีนาคม 2554
 

รับเชิญเป็นวิทยากร

โพสต์19 ธ.ค. 2559 19:21โดยSupinya PANDUM   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 19:22 ]

รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการให้ความรู้  เรื่อง การเงิน บัญชี และพัสดุ  ให้กับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

1-4 of 4