ห้องเรียนออนไลน์

 • ภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่มา : SET Group Official
  ส่ง 18 ธ.ค. 2562 20:12 โดย นางสาวบุรี โปรยกลาง
 • บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินและธนาคารกลาง ที่มา : SET Group Official
  ส่ง 18 ธ.ค. 2562 20:09 โดย นางสาวบุรี โปรยกลาง
 • หลักการสหกรณ์ ขอขอบคุณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD
  ส่ง 18 ธ.ค. 2562 20:04 โดย นางสาวบุรี โปรยกลาง
 • 10 ประเภทของสหกรณ์ ขอขอบคุณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD
  ส่ง 18 ธ.ค. 2562 20:01 โดย นางสาวบุรี โปรยกลาง
 • ไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์ (three characteristics of existence) หมายถึง สภาพที่เป็นปกติวิสัยหรือเป็นไปตามธรรมชาติ หรืออาจเรียกว่าเป็นทฤษฎีแห่งความเหมาะเหมือน (the law of identity) เพราะทุกสิ่งบนโลกจะอยู่ในกฎหรือภาวะเช่นนี้เหมือนกันทั้งหมด ไตรลักษณ์จึงเป็นหลักสัจธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งสอนให้เข้าใจชีวิตที่เป็นไปตามธรรมดาตามความเป็นจริง ทำให้ตระหนักรู้ และเกิดความเข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างไร เกิดความรู้เท่าทัน และรับรู้ต่อทุกอาการของการปฏิบัติตนเอกสารอ้างอิง1. ธรากร จันทนะสาโร, 2557. นาฏยศิลป์จากแนวคิดไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา.ขอขอบคุณ : http://thaihealthlife.com/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8 ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2560 20:37 โดย นางสาวบุรี โปรยกลาง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTubehttp://drive.google.com/drive/


http://www.google.com

http://www.youtube.com


http://www.dlit.ac.th