Történések


Kezdődik az iskola!

Minden diákunkat és szüleiket szeretettel várjuk 2018. szeptember 3-án hétfőn 8.30-kor kezdődő tanévnyitó ünnepségünkre a Közösségi Házba.
Megjelenés ünneplőben kötelező!                                                                                                                                                                                                                     

Augusztus 20. államalapító Szent István király ünnepe, nemzeti ünnep, Magyarország hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér ünnepe.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. Szent István király ünnepének megtartásáról már az 1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Beiratkozás a 2018-2019-es tanévre

Kedves Szülők!

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük Önöket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. napján 8-19 óráig (csütörtök)

2018. április 13. napján 8-18 óráig (péntek)

 

Helyszín: Soltszentimre, KT.Bem József  Általános Iskola

Soltszentimrei Általános Iskolája

6223 Soltszentimre, Szent Imre u. 18.

 

            Tanköteles, azaz 2011. szeptember 1. és 2012.augusztus 31. között született, iskolaérett gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a következőkre van szükség:

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

v  A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

v  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

v  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító igazolás.

-          óvodai szakvélemény

-          tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye9

-          sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.10

v  A gyermek születési anyakönyvi kivonata

v  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

 

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhelynek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Szeretettel várjuk iskolánkba!

Soltszentimre, 2018. március 27.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                      Schantlné Farkas Julianna igazgatóTÁJÉKOZTATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (8) bekezdése felhatalmazása alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala mint köznevelési feladatokat ellátó hatóság -járásonként, településenkénti bontásban -, az alábbiakban teszi közzé az illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzetét.  (A dokumentumok menüben olvasható)


„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak! ”- mottóval emlékeztek diákjaink 1848. március idusának 170. évfordulójára.A műsort a 2., 3. és 4. osztályos tanulói osztályfőnökeik Balog Istvánné és Magyarné Gelencsér Edit tanítónők vezetésével mutatták be.

http://vira.hu/emleknapok/2018/03/15/az-1848-as-hosokre-emlekeztek-soltszentimren/
Köszönjük minden kedves támogatónak, szülőknek, kollégáknak, hogy hozzájárultak a sikeres iskola bálunkhoz!
                                                                                                            Schantlné Farkas Julianna ig.


 

Sport Majális

Május 1. hétfő focipálya

BÜFÉ a parkban (lángos, szendvics, sütemények, üdítők, kávé)

Programok

Egész nap arcfestés, aszfaltrajz verseny, gyerekfoci, ping-pong

       9 órától

·       májusfa állítás (a közös díszítéshez szalagot hozz magaddal!)

·       zenés reggeli torna

·       a parkban Ilyés Kinga- Magyar Wing Tsun Egyesület első fokozatú mestere, a kecskeméti Wing Tsun iskola helyettese, önvédelmi foglalkozást tart gyerekeknek és hölgyeknek

        10 órától egyéni, csoportos és családi ügyességi vetélkedők

 a faluban és a focipályán

        12-13 óráig EBÉD: halászlé, kakas és birkapörkölt vásárolható a helyszínen

        13 órától a színpadon aerobic, jóga, dance aerobic és trambulin

gyerek és felnőtt bemutatók Ferenczy Évivel

        14 órától kerékpáros ügyességi verseny a parkolóban Bujdosó István vezetésével

        13-15 óráig darts játék Bozó Zsolt vezetésével

        16 órától Nős-nőtlen focimeccs

Szervezők: Községi Sportegyesület és az általános iskola 6. osztálya

Rossz idő esetén a programok a kultúrházba kerülnek megrendezésre

 

Közlemény

tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem a szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2011. szeptember 1. előtt született iskolaérett gyermekek a 2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

A beiratkozás a tankerületi központok fenntartásában működő általános iskolákban:

2017. április 20. napján 8-19 óráig (csütörtök)

2017. április 21. napján 8-19 óráig (péntek)

közötti időszakban történik.

 

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányába tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:

·        a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára,

·        a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,

·        a  gyermek  nevére  kiállított   személyi   azonosító   és a lakcímét   igazoló   hatósági igazolványra (lakcímkártya),

·        az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról).

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről az iskolák 2017. április 28-ig kötelesek dönteni, és azt követően a szülőket értesíteni.

    Lasztovicza László                                                        Schantlné Farkas Julianna

        Főigazgató                                                                                     igazgató
Etika/Hit- és erkölcstan oktatás

A köznevelési törvény értelmében 2013. szeptember 1-től az 1. és az 5. évfolyamon az Etika/Hit-és erkölcstan tantárgy bevezetésre került. A helyi bevezetéssel, szervezéssel kapcsolatban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint a 2017/18. tanév tekintetében a tájékoztatót a diákok számára a szóbeli egyeztetések alapján március 7. kedd 11.50 órát jelölöm meg. Az egyházak képviselői ekkor tájékoztatót tarthatnak.

A szülők értesítése a helyben szokásos módon történik (írásbeli tájékoztató kerül kiosztásra a megadott időpontban)
                                                                                                                                                                    Schantlné Farkas Julianna igazgató 

  
 
 Ízelítő 2010/2011 első  - második félévének történéseiből a mellékletekben!
 
  •     Egészségügyi nap
  •     Mikulás
  •     Adventi Készülődés
  •     Padcsere a 8.osztályban
  •     Betlehem
  •     Karácsonyi műsor
  •     Farsangi képek: www.soltszentimre.fw.hu oldalon
  •     Informatika verseny alsó tagozat - Kiskőrös:

               Anka Mirjam 4.osztályból az 5 helyezést érte el.Gratulálunk neki!

  •     "Székely Kapuk - Zöld Kapuk" vándorkiállításról

 

 

 

 

 Aloldalak (1): Beiratkozás
ĉ
Julianna Schantlné Farkas,
2010. dec. 28. 9:40
ĉ
Julianna Schantlné Farkas,
2010. dec. 28. 9:56
ĉ
Julianna Schantlné Farkas,
2010. dec. 28. 10:00
ĉ
Julianna Schantlné Farkas,
2010. dec. 28. 10:04
ĉ
Julianna Schantlné Farkas,
2010. dec. 28. 9:36
ĉ
Julianna Schantlné Farkas,
2010. dec. 28. 10:09
ċ
Julianna Schantlné Farkas,
2011. febr. 14. 12:03
ĉ
Julianna Schantlné Farkas,
2010. dec. 28. 10:06
ĉ
Julianna Schantlné Farkas,
2010. dec. 28. 9:33
ĉ
Julianna Schantlné Farkas,
2011. febr. 14. 12:09
Comments