หน้าแรก

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2560
- ระดับ ปวช.1
- ระดับ ปวส.1
 เรียนฟรี จบแล้วมีงานทำประกาศล่าสุด

  • งานเชื่อมโลหะ
    แผนกวิชาโลหะการ

    ส่ง 23 มี.ค. 2560 20:44 โดย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 
http://e-learning.vec.go.th/

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission
http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=init
http://www.ftijob.com/
http://www.r-radionetwork.com/website/home
http://gfmis.vec.go.th/

http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp