หน้าแรก

-ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2559
-ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2560>> ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การอบรมผู้ดูแล Google Apps for Education
    เมื่อวันที่ 30 กันยยน 2557 ที่ผ่านมาได้ร่วมเข้ารับการอบรมผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการอบรมการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลGoogle Apps for Education จาก Mr.Supachai Sasikanok (ครูมีน) ผู้เข้าอบรมทั้ง 44 คน จาก 37 โรงเรียน ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเอง  ต้องขอขอบคุณะคณะครูและบุคลากร ผู้ประสานงานของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ให้การสับสนุน ตลอดจนผู้บริหารของทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน
    ส่ง 23 มี.ค. 2560 23:37 โดย แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  แผนกวิชาการตลาด

marketing@ktc.ac.th