หน้าแรก

Slideshow maker (using Google Slides)


วิดีโอ YouTube

            We are Hospitality  

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การอบรมผู้ดูแล Google Apps for Education
  เมื่อวันที่ 30 กันยยน 2557 ที่ผ่านมาได้ร่วมเข้ารับการอบรมผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการอบรมการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลGoogle Apps for Education จาก Mr.Supachai Sasikanok (ครูมีน) ผู้เข้าอบรมทั้ง 44 คน จาก 37 โรงเรียน ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเอง  ต้องขอขอบคุณะคณะครูและบุคลากร ผู้ประสานงานของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ให้การสับสนุน ตลอดจนผู้บริหารของทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 00:10 โดย แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • sssss sssssss
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 22:13 โดย แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 • กิจกกรรมเสริมทักษะการผสมเครื่องดื่ม กิจกรรมการสอนเสริมทักษะการผสมเครื่องดื่ม
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 20:26 โดย แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • sssss sssssss
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 22:13 โดย แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 • กิจกกรรมเสริมทักษะการผสมเครื่องดื่ม กิจกรรมการสอนเสริมทักษะการผสมเครื่องดื่ม
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 20:26 โดย แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


hospitality@ktc.ac.th


หน้าเว็บย่อย (1): รายวิชาที่เปิดสอน