หน้าแรก


นางสาวพนิดา  ฉายรักษา
รหัสนักศึกษา 607210140111 หมู่ 1
ผู้ดูเเลระบบ

>>>ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับการเเข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ทักษะงานคอนกรีต ประจำปีการศึกษา 2559
นำทีมโดย อาจารย์ศักรินทร์ กุดวิสัย โดยได้นำนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งทักษะในครั้งนี้ได้แก่ นายณัฐวุฒิ  พรมวงค์  นายสรชัย นายอนุชาติ  นายอภิสิทธิ์ โดยได้มีการจัดการเเข่งขันขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ ผลการเเข่งขันปรากฎว่า ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
https://sites.google.com/a/ktc.ac.th/civil-constructions/home/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.jpghttps://sites.google.com/a/ktc.ac.th/civil-constructions/home/bnnvcop.jpg
http://www.ftijob.com/
http://www.senate.go.th/mobile/book_shelf/book_detail.php
https://sites.google.com/a/ktc.ac.th/civil-constructions/home/link_praratcha.png
http://www.vcharkarn.com/
https://www.studentloan.or.th/index.php/home

บทความที่น่าสนใจ
วิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาวิชากลศาสตร์โครงสร้าง 1

ข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงการก่อสร้างปัจจุบัน
http://www.buildernews.in.th/