หน้าแรก

แผนกวิชาช่างยนต์  จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับผู้ที่จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     และมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยียานยนต์  สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับ     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้ทำการคัดเลือกประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆที่แผนกวิชาช่างยนต์จัดขึ้นนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้ทำการคัดเลือกประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆที่แผนกวิชาช่างยนต์จัดขึ้น
  ส่ง 30 พ.ค. 2560 18:56 โดย แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 • ตารางตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ทุกชั้นปี เข้ารับการตรวจสุขภาพและสารเสพติดตามวันเวลาดังตาราง
  ส่ง 30 พ.ค. 2560 18:34 โดย แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 • ภาพกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2560
  ส่ง 30 พ.ค. 2560 18:36 โดย แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 • โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2560 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมใช้บริการกับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2560 บริการตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์  รถยนต์ ที่สัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาเข้ารับการบริการ ณ ปั๊มน้ำมัน หจก.กาฬสินธุ์กิตติกมล (ปตท.โนนตาล) 
  ส่ง 15 เม.ย. 2560 02:19 โดย แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 • กำหนดการประเมินผลการเรียนและการประเมินผลกิจกรรม(เพิ่มเติม)
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 22:30 โดย แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ออกบริการประชาชนตามโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไป-มา  ณ ปั้มน้ำมัน หจก.กาฬสินธุ์กิตติกมล ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 20:39 โดย แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »