หน้าแรก

https://sites.google.com/ksv.ac.th/apply/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


https://sites.google.com/a/ksv.ac.th/home/kar-pramein-khunthrrm-laea-khwam-porngsi-1


  
http://www.student.co.th/
   ช่องทางแสดงความคิดเห็น

 

กิจกรรมโรงเรียน

 • กิจกรรมตรุษจีน 2021 วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในงานม ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 19:31 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ประจำ ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.๓๑ (นครราชสีมา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 19:18 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นบาสโลบ ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๖๔ เช้าววันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๒๐ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง นำผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทั้งหมด เต้นกิจกรรมออกกำลังกาย เต ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 19:12 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมและให้โอวาทเน ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 19:06 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • เปิดธนาคารโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ / ๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาและผุู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด ร่วมกันเปิดธนาคารโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเพื่อเป็นศิริมงคลร ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:58 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • พิธีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๙ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:52 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๖๔ เวลา ๐๘.๒๐ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานจุดธูปเทียน ถวายมาลัยบูชาพระรัตนตร ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:41 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • การนิเทศ ติดตามการสอนทางไกล/สอนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานประชุมนิเทศ ติดตามการสอนทางไกล/สอนออนไลน์  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:34 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • ฺกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องสำนักงาน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ในภาคเช้า ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ทำความสะอาดห้องสำนักงาน ห้องเรียนและห ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:27 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • สวัสดีปีใหม่และขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพและหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ ๔ - ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นำคณะผู้บริหารกราบสวัสดีปีใหม่และขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพและหัวหน้าส่วนราชการในวาระดิถีข ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:21 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 647 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

สรุปข่าว

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 189 รายการ ดูเพิ่มเติม »
   
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 • บทความไม่มีชื่อ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว (นักการภารโรง)
  ส่ง 29 ก.ย. 2563 02:58 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) จำนวน ๑ อัตรา
  ส่ง 17 ก.ย. 2563 02:32 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาจีน ประกาศโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาที่ ๙/๒๕๖๓เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) จำนวน  ๑  อัตราจากการทดสอบความรู้ความสามารถ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ตกลงจ้าง นางสาวว ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2563 02:15 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) จำนวน ๑ อัตรา ประกาศโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) จำนวน ๑ อัตราอ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ
  ส่ง 23 มิ.ย. 2563 21:25 โดย ณกรกมล ศรีไชย
 • รับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน  ประกาศโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เรื่องรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน(อ่านรายละเอียดในไฟล์แนบ) 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2563 02:29 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

รางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

กีฬาวอลเลย์บอล

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

กีฬาฟุตซอล

 • รองชนะเลิศอันดับสาม กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครูยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง และ ครูชนะ แสงจันทร์งาม นำนักกีฬาฟุตซอลทีมขามทะเลสอวิทยาเข้ารับถ้วยรางวัลจากการเข้าร ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 10:52 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • แชมป์ขามทะเลสอเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ผู้ฝึกสอน นำทีมฟุตซอลขามทะเลสอวิทยา เข้าแข่งขันรายการ กีฬาเทศบาลขามทะเลสอต้านภัยยาเสพติด ขามทะเลสอเกมส์ ได้เข ...
  ส่ง 11 เม.ย. 2561 06:54 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • รับรางวัลสีคิ้วเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทีมฟุตซอลขามทะเลสอวิทยารับถ้วยรางวัล รายการสีคิ้วเกมส์ ครั้งที่ ๑๘  รุ่นอายุ ๑๔ ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และร ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2560 05:21 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • ชนะเลิศ ขามทะเลสอซุปเปอร์คัพ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ครูผู้ฝึกสอน นำที่มฟุตซอลโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เข้าแข่งขันรายการ "ขามทะเลสอซุปเปอร์คัพ ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2560 00:05 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • ทีมฟุตซอลขามทะเลสอวิทยา ชนะเลิศหนองกราดวัฒนาคัพ ฟุตซอลทีมขามทะเลสอวิทยา เข้าร่วมแข่งขันหนองกราดวัฒนาคัพ ครั้งที่ ๒ แข่งขัน ๓ แมตช์ชนะรวด รักษาแชมป์ไว้ได้อีกรายการ  
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 23:10 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทิน ข.ท.ส.

 

แนะนำโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ๒๕๖๔


 
  

แนะนำโรงเรียน กิจกรรม ๒๕๖๒

 

แนะนำโรงเรียน กิจกรรม ๒๕๖๑แปลอักษร ถวายอาลัย ร.๙

ชาวฟ้าแดงรวมใจภักดิ์รัก ร.๑๐

บาสโลป มะเขือเปราะ-รักบ่าวอีสานใต้

 

Power To Changeวิดีโอ YouTube

 
   https://drive.google.com/file/d/166RDCYAmkr16QOEz_r40-QT5HFL3gJkj/view?usp=sharing