หน้าแรกดร.มะลิวัน  มาเหง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ