หน้าแรก

   
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา คณะครู-นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
---------------------------------------------------------------------------------------
"สพฐ. เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต"
-------------------------------------------------------------------------------------
รับสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ รอบ ๒ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ดร.มะลิวัน  ศรีโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ