หน้าแรก


https://sites.google.com/a/ksv.ac.th/home/kar-pramein-khunthrrm-laea-khwam-porngsi-1


  
http://www.student.co.th/
   ช่องทางแสดงความคิดเห็น

 

กิจกรรมโรงเรียน

 • กิจกรรมตรุษจีน 2021 วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในงานม ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 19:31 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ประจำ ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.๓๑ (นครราชสีมา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 19:18 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นบาสโลบ ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๖๔ เช้าววันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๒๐ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง นำผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทั้งหมด เต้นกิจกรรมออกกำลังกาย เต ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 19:12 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมและให้โอวาทเน ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 19:06 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • เปิดธนาคารโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ / ๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาและผุู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด ร่วมกันเปิดธนาคารโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาเพื่อเป็นศิริมงคลร ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:58 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • พิธีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๙ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:52 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๖๔ เวลา ๐๘.๒๐ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานจุดธูปเทียน ถวายมาลัยบูชาพระรัตนตร ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:41 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • การนิเทศ ติดตามการสอนทางไกล/สอนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานประชุมนิเทศ ติดตามการสอนทางไกล/สอนออนไลน์  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:34 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • ฺกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องสำนักงาน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ในภาคเช้า ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ทำความสะอาดห้องสำนักงาน ห้องเรียนและห ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:27 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
 • สวัสดีปีใหม่และขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพและหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ ๔ - ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นำคณะผู้บริหารกราบสวัสดีปีใหม่และขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพและหัวหน้าส่วนราชการในวาระดิถีข ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:21 โดย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 647 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

สรุปข่าว

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 282 รายการ ดูเพิ่มเติม »
   
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

รางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

กีฬาวอลเลย์บอล

 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอนุเคราะห์สถานที่ รองผู้อำนวการกลุ่มกิจการนักเรียน นายนพดล  สิงหศรี  รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ นายสมพร ตั้งศิริ ในนามท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายศักดาเดช ทาซ ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2564 06:37 โดย ทรงศักดิ์ คําโฮง
 • ขอพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายทรงศักดิ์  คำโฮง ครูชำนาญการ นำนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เข้าคาระวะขอพรท่านผู้อำนวยการ   ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2564 07:43 โดย ทรงศักดิ์ คําโฮง
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ โดยท่านผู้อำนวยการดวงจิต  สนิทกลาง นำทีมวอลลเลย์บอลชาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "ปักฯชณุฯคัพ" คร ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2564 07:33 โดย ทรงศักดิ์ คําโฮง
 • แชมป์ "บัวใหญ่เกมส์" โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ โดยท่านผู้อำนวยการดวงจิต  สนิทกลาง นำทีมวอลลเลย์บอลชาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "บัวใหญ่เกมส์" ครั้งท ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2564 07:29 โดย ทรงศักดิ์ คําโฮง
 • แชมป์ "เอสโคล่า" อีสาน ๖๓ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ โดยท่านผู้อำนวยการดวงจิต  สนิทกลาง นำทีมวอลลเลย์บอลชาย เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" รุ่นอายุไม ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2563 21:45 โดย ทรงศักดิ์ คําโฮง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

กีฬาฟุตซอล

 • รองชนะเลิศอันดับสาม กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครูยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง และ ครูชนะ แสงจันทร์งาม นำนักกีฬาฟุตซอลทีมขามทะเลสอวิทยาเข้ารับถ้วยรางวัลจากการเข้าร ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 10:52 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • แชมป์ขามทะเลสอเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ผู้ฝึกสอน นำทีมฟุตซอลขามทะเลสอวิทยา เข้าแข่งขันรายการ กีฬาเทศบาลขามทะเลสอต้านภัยยาเสพติด ขามทะเลสอเกมส์ ได้เข ...
  ส่ง 11 เม.ย. 2561 06:54 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • รับรางวัลสีคิ้วเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทีมฟุตซอลขามทะเลสอวิทยารับถ้วยรางวัล รายการสีคิ้วเกมส์ ครั้งที่ ๑๘  รุ่นอายุ ๑๔ ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และร ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2560 05:21 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • ชนะเลิศ ขามทะเลสอซุปเปอร์คัพ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ครูผู้ฝึกสอน นำที่มฟุตซอลโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เข้าแข่งขันรายการ "ขามทะเลสอซุปเปอร์คัพ ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2560 00:05 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
 • ทีมฟุตซอลขามทะเลสอวิทยา ชนะเลิศหนองกราดวัฒนาคัพ ฟุตซอลทีมขามทะเลสอวิทยา เข้าร่วมแข่งขันหนองกราดวัฒนาคัพ ครั้งที่ ๒ แข่งขัน ๓ แมตช์ชนะรวด รักษาแชมป์ไว้ได้อีกรายการ  
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 23:10 โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.เขต31
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทิน ข.ท.ส.

 

แนะนำโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ๒๕๖๔


 
  

แนะนำโรงเรียน กิจกรรม ๒๕๖๒

 

แนะนำโรงเรียน กิจกรรม ๒๕๖๑แปลอักษร ถวายอาลัย ร.๙

ชาวฟ้าแดงรวมใจภักดิ์รัก ร.๑๐

บาสโลป มะเขือเปราะ-รักบ่าวอีสานใต้

 

Power To Changeวิดีโอ YouTube

 
   https://drive.google.com/file/d/166RDCYAmkr16QOEz_r40-QT5HFL3gJkj/view?usp=sharing